اختلال شخصیت حفظی؛ چرا مجرد ماندم؟


برترین ها: یکی دیگر از مواردی که از مجرد ماندن جوانان، ناتوانی‌های مخفی‌ست. عزیزان در همان ابتدا بگوییم که ما هم می‌دانیم از مهم‌ترین ازدواج نمی‌کنیم، وضعیت اقتصادی حاکم در این روزهاست. اما هدف ما در این مطالب این است که در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، دیگر انتخاب و مککلات جوانان را بررسی کنیم.

همه ما در کودکی نیاز داریم که نسبت به افراد مهم زندگی مانند والدین دلبستگی داشته باشیم اگر شرایط سالم باشد ما از نوعی ایمان خواهیم داشت و اگر شرایط ناسالم باشد ممکن است که دلبستگی ما از نوع ناسالم و بی قراری و جلوگیری از آن باشد.

من اینجا فقط خواستم درباره دلبستگی می‌خواهم صحبت کنم. دلیلی از کودکان به دلیل اینکه رابطه خوبی با والدین خود ندارند تصمیم گرفته اند که نسبت به دیگران بی تفاوت باشند و به آنها زیاده ندهند، به همین دلیل با دلیل میگویند: اگر دیگران بیایند، آمدند، اگر نیامدند، زیاد باشند. نمی‌دهم، ما به این افراد نگران می‌گوییم.

از آنجایی که میخواهم در این مطلب بسیار ساده و غیر تخصصی حرف بزنم، نمی توانم بیشتر از این درباره آن توضیح بدهم، اما در مورد ویژگی های این افراد باید بگویم، این افراد سعی می کنند که با دیگران به شکلی فاصله داشته باشند و هیچ وقت دیگران را ندارند. درون تنهایی خود را نمی‌دهند، این افراد یا در انتخاب همسر درست عمل نمی‌کنند و کسی را انتخاب نمی‌کند که کسی را انتخاب کند و به زور زندگی کند با آنها رابطه برقرار کنند و همچنین نازکشان را انتخاب کنند و نگذارند به توقی بخورند، یا اگر این افراد وارد رابطه شوند، آنقدر کنارگیری می کنند، آنقدر بی تفاوت هستند و آنقدر بی توجه هستند، که رابطه را تخریب می کنند. نامیده می‌شوند و نیاد به درما

بیمارانی که می توانند، ممکن است که طرحواره طرد اجتماعی یا طرحواره بسته و شرم و یا طرحواره شکست و یا طرحواره اطاعت کنند، که باید به روانشناس مراجعه کنند و با تشخیص روانشناس و تصمیم گیرنده طرحواره ها هستند و یا به دیدگاه روانشناس درمان شوند.

گروه خصوصی و ازدواج

ویژگی‌های اختلال شخصیتی

۱. از آنجایی که بسیار از موارد تصویب نشدن یا طرد شدن میترسد از فعالیت هایی که نیاز به رابطه با افراد زیادی دارد دوری می کند.

۲. بجز با افرادی که از آن‌ها خوششان می‌آید مایل به ارتباط با فیسر دیس.

۳. به خاطر احساس شرم و یا ترس از مسخره شدن، از بیان و درونی خودش حتی با افرادی که با آنها رابطه بسیار نزدیک و صمیمی دارد خودداری می کند.

۴. در موقعیت های اجتماعی دائما نگران این موضوع است که چه فکری می کند کیا طرفمی ود ویا یا مورد انتقاد قرار می گیرد؟

۶. به خاطر فرار از احساس شرمندگی وارد فعالیت های جدید نمی شود و اهلس ڪدی.

۷. آنها ظاهر آرام و خوبی دارند، معمولا ساکت هستند و خیلی اهل حرف زدن هستند، فردی درون گرا به نظر میآیند و کاری به کار کسی ندارند.

گروه خصوصی و ازدواج

۸. افراد به شدت خجالتی هستند و وقتی در جمع میگیرند معذب هستند.

۹. زیاد اهل تغییر مثلاً اگر یک ماشین دارند همان سال‌ها نده ٯار،.

۱۰. مغزشان دائم برروی روی تفاوت هاست و نه شباهت‌ها.

۱۱. دائما فکر می‌کنند که من با فلانی نقطه مشترکی ندارم.

۱۲. اهل هیجان ماجراجویی پرداختن به چیزهای تازه تفریحی زیاد مخالفواگر هم بسیار محدود است.

۱۳. چیزی آن‌ها را به هیجان نمی‌آورد.

۱۴. در واقع شخصیت های هراسان هستند.

گروه خصوصی و ازدواج

همه ما به صورت عادی میآموزیم که چطور با دیگران رابطه برقرار کنیم چگونه با افراد جدید دوست زندگی جدید را تجربه کنیم، لذت ببریم چگونه خودمان را بسازیم، عقیده مان را بگویم، نیازهایمان را بر طرف کنیم و این را هم میدانیم که هم دوست دارند که با ما رابطه دیگران را برقرار کنند، پیامهای بدنی و غیر کلامی همدیگر را میفهمیم.

اما کسانی که از هم جدا هستند، همیشه نگرانند که دیگران از آنها خوششان نیاید و اهمیتی به رابطه با آنها نمی دهند، اگر کسی بخواهد به آنها نزدیک شود با دیده شک به او نگاه می کنند.

گروه خصوصی و ازدواج

گاهی هم خیال می کنند از او می خواهند استفاده کنند و این بهخاطر عزت نفس پایین است و در واقع فرافکنی می کنند. بسیار حساس هستند.

برای بیشتر کسانی که گرفتار افراد مبتلا هستند، شغل یک مشکل بسیار بزرگ است، سعی می کنند یک گوشه دنجی داشته باشند، در پروژه های بزرگ شرکت نمی کنند، سرپرستی گروه را به عهده نمی گیرند، مسئولیت خود را افزایش نمی دهند، ترفیع شغلی نمی گیرند، همه اینها. به خاطر این است که دیگران را می‌ترسند.

از تعارض درونی آنها شدیدی رنج میبرند، از یک طرف به شدت نیاز به دیگران دارند و از طرف دیگر میترسند که مورد انتقاد و بررسی قرار بگیرند.

این افراد که میخواهند وارد رابطه بشوند، باید مطمئن شوند که در آن رابطه مورد استفاده قرار گرفته و مورد توجه قرار گیرند و واقعاً واقع شوند، اما این حقیقت است که چنین رابطه ای وجود ندارد و ما باید در روابط مقداری بیان کنیم. ، بنابراین این افراد به راحتی وارد رابطه نمی شوند و ن اگر این کار را انجام دهند بارها وفاداری و صداقت را در مقابل آمایش قرار می دهند.

با وجود اینکه در گذگذته هم روابطی داشته اند، اما نمی توانند از آنها درس بگیرند که چیز ناخوشایندی در آنها وجود ندارد.

فعالیت های تنها را افراد می دهند، بیشتر این نمی توانند جمع سخنرانی کنند، داشتن مقداری دوست را به داشتن تعداد دوستان بیشتر می دهند.

همیشه همه ما انسانها تا حدی خجالتی هستند و از این خصوصیات در همه ما وجود دارند، اما در این افراد بسیار افراطی هستند به صورتی که شغل و روابطش با دیگران مختل می شود.

اختلال شخصیت و روابط زناشویی

گروه خصوصی و ازدواج

افراد مبتلا به اختلال شخصیتی در روابط زناشویی خود عمل می کنند

چون این افراد بسیار کم رو هستند و از رابطه صمیمی میترسند تمام زحمت رابطه ها بر دوش همسرشان است. خانمی می گفت که وقتی میخواهیم جایی برویم، من باید هماهنگ کنم، من باید زنگ بزنم و حتی وقتی وارد خانه آشنایان میشویم اول من وارد میشوم و بعد از همسرم وارد می شود.

اگر باچنین شخصی ازدواج شردید، شما باید تلفن کنید، شما قرار ملاقات می گذارید، شما در حسرت شنیدن کلمه عاشقانه و محبشقانه و محبت آمیز از سمت او هستید.

او همیشه مقدار زیادی از آن را با شما انجام می دهد و با وجود این که تمام تلاش خود را حفظ کنید، به اندازه هایی که جستجو می کنید ریسپانس نمی دهد.

به قوی تلقین کرده اند که دیگران از دیدن دنیای درونی خوششان نمی آیند. شاید هم به خاطر تاثیر آن بر روی شخصیت‌تان فعالیت‌های اجتماعی شما هم کمتر هم باشید.

آنها تا حد امکان از دیگران فاصله می گیرند، حتی گاهی اوقات و شوخی هایی که با آنها می شود را شخصی تلقی می کنند و خیال می کنند دیگران را می خواهند بدانند.

کم کم متوجه میشوید که به طور کلی او غم و اندوه شدید هم دارد در روانشناسی ما به این افراد روان رنجور میگوییم، آنها را در عماق ترس و نگرانی دارند.

چرا ممکن است شما با افراد مبتلا به اختلال مواجه شوید؟

گروه خصوصی و ازدواج

در طبیعت همه ماها ما آن هست که انسان را میخواهیم که نمیتوانم را داشته باشم و چیزی میشویم که آسان به دست نمیآید. گاهی اوقات هم به خاطر این است که مقداری از تلاش شما باعث می شود که مخاطب شما کمی تغییر کند و یا اعتماد کند.

پیشنهادهای تصمیمی نیرومندترین مشوقها برای تثبیت یک الگوی رفتاری طبق تحقیقاتی که بک فریمن و همکاران در سال 1995 به شمار میرود. مانند داستان موش آزمایشگاهی.

بنابراین، اگر شما شخصیت‌های غیرقابل قبولی داشته باشید، ممکن است که تابحال باقی مانده باشند و یا اینکه رابطه‌هایتان را با یکدیگر تخریب کنید.

زیرا در روابط لازم است که اعتماد کنید و درک کنید و شرط و شروط را کنار بگذارید و سخت نگیرید، اما شما بسیار سخت گیر و جدی هستید و رابطه با شما سخت است.

اگر این علائم را در خود یا طرف مقابلتان حس می کنید، لطفا با یک مش،د.چ تد.چ ص

منبع: برگرفته از یادداشت های ارسطو رضایی در شبکه اجتماعی ویرگول


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم