بحران دوباره ورزشکاران ایرانی به اسرائیلی‌ها

[ad_1]

معضل عدم رویارویی ورزکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیل، در حالی که در ورزش ککور به تبعات منفی آن هر روز بیشتر از قبل می شود. اسرائیلی ها که در سال های اخیر، سرمایه گذاری در ورزش انجام داده اند، به تاگی پای ورزککاران خود را به مسابقات بین المللی کاراته بازاند. طوری که حالا پای ثابت رویدادهای جهانی در این رشته هم شده تا بار دیگر خطر را برای ورزش ایران به صدا دربیاورند; آنهم برای رشته‌های پراهمیتی که همیشه یکی از قدرت‌های برتر کاراته دنیا به شمار می‌رود و تعداد زیادی از مدال‌آوری‌های کاروان ورزش ایران را در مسابقات مختلف به خود اختصاص داده است.

سیاست بهرسمیتنشناختن اسرائیلیها از سوی ایرانیها موضوع تازهای نیست که به آن پرداخته شود; اتفاق تازه ای است که در مورد اعزام تیم ملی کاراته به وجود آمده است; که در سه ماه دوم برای دومین مرتبه، به خاطر حضور نمایندگان اسرائیل در رقابت ها از دست می دهد. اولین بار آبان گذگذته بود که فدراسیون کاراته قید شرکت در پیکارهای قهرمانی جهان امارات را زد; میدان مهمی که هر دو سال یک بار برگگار می شود و بالاترین سطح اعتبار را بین ککورهای عضو فدراسیون جهانی کاراته دارد. تیم ملی کاراته (کومیته) مردان در حالی که سه دوره پیاپی عنوان قهرمانی ارزشمند این مسابقات را به خود اختصاص داده بود که میرفت تا برای چهارمین بار از این عنوان دفاع کند. بخت نخست قهرمانی این رقابت ها، اما به دلیل اینکه با نمایندگان اسرائیل روبهرائیل روبهرو نمی شود، سفر به امارات را از دست داد.

از آنجا که ورزش ایران مدتهاست به خاطر داستان سعید ملایی و تعلیق فدراسیون جودو، پناهندگی علیرضا فیروزجا، نابغه شطرنج در فرانسه و حواشی کشتی علیرضا کریمی (باید ببازی) زیر ذره بین نهادهای بین المللی ورزش جهان (کمیته بین المللی المپیک، دادگاه بین المللی حکمیت ورزش و از همه مهمتر فدراسیون های جهانی) قرار دارد، فدراسیون کاراته ایران تصمیم گرفت کلا هیچ های را به جهانی 2021 امارات اعزام نکند تا حداقل از این طریق مانع عواقب جبرانناپذیر شود. فدراسیون کاراته در ناراته در نهایت دلیل عدم اعزام تیم ملی کاراته مردان به این مسابقات را مثبتشدن تستی چند ملیپوش اعلام کرد.

اکنون و در شرایط فعلی، حضور کاراته بازیکنان ایرانی در رقابت های کاراته وان جهانی که این روزها در امارات در جریان است، خبرساز شده است. نمایندگان ککورمان که شخصا برای شرکت در شرکت در بخش انفرادی این مسابقات اقدام کرده اند، در اوزان مثبت 84، منفی 84، منفی 60 و منفی 55 دارند. از قرار، اما حضور بیشتر این افراد در این مرحله از لیگ جهانی فقط جنبه نمایشی خواهد داشت; چراکه با نمایندگان اسرائیل نمی تواند خط قرمزها را زیر پا بگذارد و در مسابقات شرکت کنند.

ایران در وزن مثبت 84 چهار نماینده در امارات دارد. سجاد گنجزاده که طلای تاریخی این رشته را در بازیهای المپیک 2020 توکیو گرفت، صالح اباذری رنکینگ هفت جهان، سامان حیدری و مهدی آآوری. اما هیچکدام از این افراد نمی‌توانند روی تاتمی بروند؛ چراکه یک اسرائیلی بینامونشان در وزن آنها حاضر است که رنکینگگ 41 جهان است و این احتمال وجود دارد که با کاراتهکاران اراتهکاران ایران روبهرو شود. در وزن منفی ۶۰، نماینده ایران مجید حسن‌نیاست؛ او رنکینگ ۲۱ جهان است و حریف اسرائیلی‌اش رنکینگ ۶۹ دنیا! در وزن منفی 55 هم ایران میخواست یک نماینده داشته باشد و آنهم طراوت خاکسار بود; دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا. اما او همچنین به دلیل اینکه یک رقیب اسرائیلی در مسابقات درد، تصمیم گرفت اصلاً راه امارات نباشد.

در این شرایط ذبیح الله پورشیب و مهدی خدابخشی، تنها هستند که می توانند بدون نگرانی در کاراته وان (منفی 84 نفر وزن) مبارزه کنند.

قهرمان المپیک گلهمند است

حضور کاراته‌کاران ایرانی در این مرحله از رقابت‌های کاراتر وانی که جنبه توریستی بیشتری دارد، باعث شد تا سجاد گنجزاده به آن واکنش نشان دهد. او دو روز پیش پیامی شخصی خودش منتشر کرد که حاکی از گلهمندیاش نسبت به عدم رویارویی با نمایندگان اسرائیل بود. قهرمان جهان دراینباره نوشت: «دوستانی که برای ورزش و ورزشکاران تصمیم میگیرید، این را بدانید که هیچ چیز بالاتری از مسابقه دادن و مدالگرفتن، حال ورزشکار را خوب نمیکند. جالب است بدانید راهی امارات هستم، اما اجازه مسابقه‌دادن ندارم».

همزمان با این استوری معنادار ستاره کاراته ایران، ذبیحالله پورشیب، دیگر کاراتهکار مدالآور و عنواندار کشور نیز پیامی در صفحه شخصیاش نوشت که آن را نیز برای کنایه بود. او خطاب به ورزشکاران گفت: «بعد از این همه سال ورزش حرفهای و کسب افتخارهای مختلف، باید خودم هزینه مسابقه را بدهم».

پورشیب در شرایط این انتقادها را مطرح می‌کند که گفته می‌شود همه افرادی که راهی امارات می‌شوند، با هزینه شخصی به این مسابقات رفتند و فدراسیون کاراته بهعنوان متولی اصلی این رشته، هیچ هزینه‌ای به آنها نمی‌دهد. این در حالی است که فدراسیون کاراته تا پیش از شرکت اپرای شرکت در شرکت در بازی های المپیک، همه این ملیپیکان را با رأی فدراسیون به لیگ جهانی اعزام میکردند; چراکه در آن مقطع ملی پوشان باید در رنکینگ جهانی امتیاز کسب میکردند تا سهمیه بازیهای المپیک را کسب کنند. در حال حاضر، اما به این افراد گفته شده است که در لیگ جهانی خیلی برایشان مهم نیست!

لیگ های ورزشی با توجه به اوضاع بد اقتصادی کشور و گرانی آرزو، با مشکلات مالی بسیاری از دستبه گریبان هستند، اما در هر حال رقابت های کاراته و جزء آن دسته از مسابقات است که ورزشکاران برای تثبیت جایگاه خود در رده بندی جهانی باید در آن حضور داشته باشند. نباید بی‌تفاوت از کنار آن عبور کرد. اینکه فدراسیون کاراته بخواهد تنها در مقاطعی مانند المپیک که به ملی پوشان نیاز دارد، سفر آنها را دور از تفکرات سیستم ورزش های ورزش حرفهای دنیا است. جالب است که فدراسیون کاراته تا به هیچ واکنشی در خصوص اتفاقات اخیر و پیامهای اعتراضآمیز دو چهراضآمیز دو تیم ملی کمیته مردان نشان نداده است.

کاراته ایران در حالی که جءء برترینهای این رشته در دنیا به حساب میآید که مطمئناً ارتباطات خاص خودش را هم با سران فدراسیونهای آسیایی و جهانی دارد. پس چه بهتر که هرچه سریعتر دست به کار شود تا به واسطه همین مراودات و استفاده از دیپلماسی ورزش برای حل معضل عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در میادین بین المللی راهحلی مناسب پیدا کند; به این امید که ماجراهای تلخی که در جودو به وجود آمد، تکرار شود.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما