توضیح صداوسیما درباره پرداخت حق پخش تلویزیونی ورزش

[ad_1]

سازمان صدا و سیما در رابطه با درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، در متن توضیحات سازمان صداوسیما آمده است: در تاریخ 30 دی و 10 بهمن سال جاری، دو خبر با عناوین: «رد ادعای صداوسیما توسط وزارت ورزش حق پخش 99 پرداخت نشده است!» و همچنین «درآمد صداوسیما از حق پخش چقدر است؟» توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد و به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین واقعیت، پاسخ صداوسیما به اخبار یاد شده، به شرح زیر به خبرگزاری ایسنا، ارائه شد:

«مرجع استعلام از وزارت ورزش و جوانان؛ در خبرخ 30 دی ماه مقامی غیرمسئول مور و در خبر مورخ 10 بهمن ماه، نقل قول از شخص ناشناس و نامعلوم در وزارت ورزش و جوانان است و مشخص نیست خبرگزاری ایسنا به چه دلیل، مرجع و منبع کسب اخبار خود را به طور دقیق مشخص کرده است. است و بدون ارائه و بیان مستندات موثق و صرفا حدس یا گمان اقدام به انتشار شایعات می کند. در واقع آن خبرگزاری محترم در خبر منتشر شده خود در تاریخ 30 دی ماه سال جاری، ضمن استنباط و برداشت نادرست از قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 و قول از مقامی غیرمسئول در وزارت ورزش و جوانان با ایجاد شبه در. جامعه ورزشی کشور، به تشویش افکار عمومی در جامعه مبادرت ورزیده است.

آن گونه که روشن است، قانونی بند (پ) ماده (91) برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال بر اولنام با مشارکت سازمان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش. مسابقات ورزشی را پیش بینی کنید.

در مسیر اجرای ماده (91) قانون برنامه ششم توسعه، قانون تصویب در قانون (9) قانون بودجه سال 1399 و 1400 وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما را مکلف کرد که درآمدهای تبلیغاتی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مشخص کرد. خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل ردیف معین به نسبت 30 درصد در اختیار وزارت ورزش و وزارت ورزش و جوانان و 70 درصد در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی در نزد خزانه کل کشور از تکالیف قانونی مشترک هر دو دستگاه (وزارت ورزش و جوانان و سازمانوسیما) است و موکدانه بیان می شود; این سازمان از قانون تصویب شده و با وجود تنگناهای بودجه ای، به طور کامل به ردیف درآمدی در پایان سال 1399، نزدیک خزانه داری کل کشور واریز و در سال 1400 نیز بخشی قابل توجه از فعالیت های خود را انجام می دهد. حساب خزانه پرداخت کرده است.

در خبر منتشر شده در تاریخ 10 بهمن ماه، بار دیگر آن خبرگزاری محترم، بدون رعایت اخلاق حرفه ای و با شکست و القای شب “ربط بحران در ورزش کشور به صداوسیما” و در شرایطی که مجلس محترم با اشرف دقیق و کامل بر منابع و مصارف عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در حال بررسی و تدوین بودجه نهایی کل کشور است، ضمن تحریف حقایق، با درج عباراتی غیرمسئولانه و تعبیراتی غیرحرفه ای به نقل از «یک مقام ناشناس و مجهول در وزارت ورزش و جوانان» سعی کنید در القای شبهه در. افکار عمومی کرده و درآمد سازمان صداوسیما در حوزه ورزش را عددی غیرواقعی و نجومی (معادل 700 تا 800 میلیارد تومان) بیان کرده است. مشخص نیست اعلام و انتشار اعداد و ارقام و اخبار جعلی و کذب، توسط آن خبرگاری که از مصائیق انتشارات با چه نیت صورت گرفته است!؟

بایسته است اهالی رسانه محترم در مقایسه تلویزیون های ویژه دیگر کشورها (به عنوان بنگاه های رسانه های اقتصادی و تجاری) با سازمان صداوسیما (به عنوان یک نهاد فرهنگی) در نظر می گیرند که سازمان صداوسیما برای انجام تکالیف حاکمیتی رایگان خود در خدمت مردم شریف است. مان نیاز به بودجه دولتی دارد و پخش تبلیغات در سازمان صداوسیما، تکلیفی است که قانون برای بخشی از بودجه قانونی و معین سازمان صداوسیما تعیین کرده است.»

گفتنی است خبرگاری ایسنا، در 2 خبر با عناوین مختلف «رد ادعای صداوسیما توسط وزارت ورزش / حق پخش 99 پرداخت نشده است!» و همچنین «درآمد صداوسیما از حق پخش چقدر است؟» به نقل از یک مقام در وزارت ورزش و جوانان که درخواست نامش در اخبار منتشر شده یادداشت، توضیحات مربوط به ارائه شده بود و فایل صوتی مطرح شده به رسم امانت در اختیار این خبرگزاری قرار دارد و هیچ موردی در این 2 خبر بدون هیچ موردی نیست. استناد دقیق به اظهارات این مقام مسئول منتشر نشده است.

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما