«جای مردم در نظارت بر خالی بودن است»روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ضامن اصلی سلامت حکمرانی، نظارت مردمی است. مردم، پایه اصلی هر حکومتی در هر جامعه ای هستند و به همین دلیل، می توانند نقش اصلی را در دوام، بقا و چگونه آن داشته باشند.

این نقش مهم است که حکمرانان را به تکاپوی متوسل شدن به ابزارهای تبلیغاتی برای مغول ساختن مردم به امور حاشیه ای و غافل شدن از مسائل اصلی وامیدارد. درست در همین نقطه است که مردم به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند و می‌گیرند در دام تفرقه ویژگی اصلی تعیین اراده خود بر حکمرانان از طریق نظارت جمعی را از دست می‌دهند.

بیماری خطرناک تفرق، تقسیم شدن و شعبه شعبه شدن مردم، به همان اندازه که برای خود مردم و سلامت حکمرانی زیانبار است، برای حکمرانی که نمی‌خواهند به قانون و حقوق پایبند باشند و درصدد تحکیم قدرت خود به هر قیمتی باشند که سودمند باشند. به همین دلیل است که آنها از تفرق ناراحت نمی شوند و هر قدر هم که می توانند آن را به ککلهای مختلف – و اما تا آنجا که ممکن است با پنهانکاری – می زنند.

مردم فقط می توانند نقش تضمینی خود را برای حفاظت از سلامت حکمرانی را به درستی داشته باشند که به بهانه های مختلف دچار تفرق نشوند و عرصه را خالی نکنند.

در جامعه ما متأسفانه ابزارهای تفرق فراوانند و فسانی که از تفرق سود میبرند نیز این ابزارها را با مهارت بکار میگیرند. عده های را ناامید می کنند، عده ها را به مهاجرت می کنند، جمعی را می کنند، گروهی را به بهانه های مختلف طرد می کنند، افراد ضعیفتر را در مقایسه با وضعیت فعلی با آنچه که از انقلاب جریان دارد وامیدارند و بسیاری از مردم را نیز از دور می سازند. …

در مقابل این ترفندها متأسفانه مجموعه منسجمی که مردم را با وطایف نظارتیشان آشنا می کند، لایه های متعفن رژیم پهلوی و وابستگی حاکمان آن دوران به اربابان خارجی را با اسناد و مدارک بنمایاند و به مردم بگوید فقط با ماندن و مقاومت در برابر انحرافات می توانم به کشور. خدمت کرد و امید را به مردم برگرداند وجود ندارد.

اگر چنین مجموعه ای وجود داشته باشد، قدرت بالقوه مردم برای از بین بردن کژیها را به فعلیت درمیآورد، زنگارها را از نظام مردمی جمهوری اسلامی اسلامی میزداید و زمینه را برای ثمره رساندن درخت انقلاب اسلامی که نسل انقلاب با خونشان آن را آبیاری کردهاند فراهم میسازد.

قلمها و زبانهائی که این روزها بذر نامیدی در سرزمین قلبها میکارند، به این توجه دارند که هیچ چیز نمیتواند جای نظام جمهوری اسلامی را ببرد، پس باید تمام تلاشها را برای آفت زدایی از آن بکار گیرند نه نفی آن.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم