جنبش سیاسیِ ضد واکسن، طرفدار دارد؟شرق: همه جنبش ضد واکسن در دنیای طرفدارانی دارد؛ اما به نظر می رسد ماجرای مخالفان ایرانی این جنش تفاوتهایی اساسی با همتایان غربی دارد.

مشکل برخی از مخالفان واکسن این است که چرا باید واکسن از غرب وشرد. این در حالی است که برخی از آنها به طور کلی با واکسیناسیون مخالفند و حتی نوع ایرانی آن را هم نمیخواهند. به نظر می رسد که پپت ماجراهای بازی های سیاسی است و حالا هر چیزی که حت و اکسن هم می تواند به آن ها حمله کند به دولت تبدیل شود.

آنهایی که جلوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه تجمع کردند، پلاکاردهایی در دست داشتند که از آنها مربوط به عکس شهید سلیمانی بود. کاربران ارزشی در شبكه های اجتماعی گفته اند كه معترضان از تصاویر شهدا سوءاستفاده می كنند. هفته ای گذگذته پوستری در فضای مجازی برای تجمع در مقابل وزارت بهداشت از سوی دانشجویان و طلاب منتشر شد.

نام اعتراض‌شان را هم تجمع علیه توطئه واکسیناسیون گذاشته بودند. بعد از هم عکس هایی از این تجمع که تعدادش به صد نفر نمی رسد، در شبکه های مجازی منتشر شد. روی پلاکارد یکی از معترضان نوشته بود: «نه به واکسن داخلی، نه به واکان جس! ما خودمان واکسن امام‌کاظم داریم!».

آتش به اختیار چنین اعتراضاتی از آنجا کمی عجیب و باورناپذیر به نظر می رسد که بهتازگی زهرا شیخی نماینده مجلس گفته بود که آوریل 2020 رویدادی از سوی مکرون، بیل گیتس و دبیرکل WHO برای ایجاد شتاب در درمان کووید 19 برگزار شد. نتیجه این رویداد ایجاد سازوکار بین‌المللی واکسنی به نام «کواکس» زیر نظر چه کسی و بنیاد بیل گیتس شد.

بیل گیتس گفت: با واکسن می‌خواهم تا ۱۵ درصد جمعیت جهان را کاهش دهم». سردار نقدی هم گفته بود که به نیروهای سپاه و بسیج توصیه می شود که از تزریق واکسن های خارجی خودداری کنند و این نهاد در واکسیناسیون واکسن وارداتی مشارکت کند. او به گزارش گفته بود همانهایی که صاحبان شرکتهای تولیدکننده واکسن هستند که جمعیت مردم دنیا را زیاد تشکیل می دهند و باید 20 درصد از جمعیت دنیا کاسته شود. این کاهش نیز تنها از طریق افزایش مرگ و میر صورت می‌گیرد».

به نظر می رسد که استاد یک نماینده مجلس و یک مقام سیاسی نظامی بر اساس یک شایعه اثبات شده است که ادعا می شود همه گیری ویروس سرپوشی برای طرح کاشت ریز تراشه های قابل ردگیری در بدن انسان هاست و بیل گیتس در پس آن قرار دارد. این شایعه از مدت‌ها قبل بوده است؛ اما هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد، تا جایی که بنیاد بیل و ملیندا گیتس در گفتوگو با بیبیسی آنها را به طور کامل رد کرده اند.

مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقاب با مرونا از کسانی که مخالف واکسن هستند، بهعنوان افراد دارای تفکر مالیخولی نام برده شده است. مرکز ضد نفرت دیجیتال لندن (CCDH), انگشت را به سمت شبکه های اجتماعی گرفته و معتقدند که آنها هستند که به این جنبش بهاصطلاح «ضد واکسیناسیون» اجازه انتشار هر نوع دروغی را می دهند.

آمار آمار این مرکک، تعداد دنبال کنندگان گروه های مخالف واکسیناسیون در ماه های گزیده حدود هشت میلیون نفر بیشتر شده است. به نظر می‌رسد که مشابه این رخداد در ایران هم در حال حاضر است. بهویژه که وقتی چهره های سیاسی و موجه ناخواسته یا با مسائل سیاسی به انتشار اخبار دروغن دام میزنند، عدهای دیگر هم عامدانه یا غیرعامدانه آن را باور می کنند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم