حسن یزدانی آمریکایی ها را خوشحال کرد

[ad_1]

فدراسیون کشتی آمریکا فهرست اولیه ایران را دریافت کرد که در کشتی آزاد مردان در پارک پارک آرلینگتون تگزاس به مصاف آمریکا می رود.

حسن یزدانی قهرمان وزن 86 کیلوگرم تیمی ایران، قهرمان المپیک 2016 و قهرمان سه دوره جهان در این لیست حضور دارد. ایران با تیمی قدرتمند متشکل از 3 قهرمان المپیک به مصاف آمریکا می رود.

یزدانی علاوه بر کسب المپیک 2016 و سه عنوان جهانی (2017، 2019، 2021)، یک مدال نقره المپیک 2020، یک مدال نقره جهانی 2015 و یک مدال برنز جهان در سال 2018 را به دست آورد و موفق ترین کشتی گیر اسکیت آزاد در رشته اسکیت آزاد است. جهان در آن زمان

کامران قاسم پور در وزن 92 کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن 125 کیلوگرم دو نفر از قهرمانان کشتی آزاد مردان جهان در سال 2021 هستند که زارع مدال برنز المپیک 2020 را نیز به دست آورد.

سه ستاره جوان سال 2021، علی رضا سرلک در وزن 57 کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در وزن 70 کیلوگرم و محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم در فهرست مقدماتی ایران قرار دارند. امیرمحمد یزدانی چراتی در وزن 65 کیلوگرم به مدال نقره جهان دست یافت اما نامش در وزن 70 کیلوگرم این رقابت ها درج شده است.

یونس امامی دارنده مدال برنز وزن 74 کیلوگرم جهان و مجتبی گلیج دارنده مدال برنز وزن 97 کیلوگرم جهان در سال 2021 نیز در این ترکیب حضور دارند.

به این ترکیب باید رحمان عموزاد خلیلی در 65 کیلوگرم و عرفان الهی در 70 کیلوگرم را اضافه کرد. ایران در اوزان 61 کیلوگرم و 70 کیلوگرم دو ورزشکار را به لیست خود اضافه کرد.

محمدهادی ساروی دارنده مدال برنز المپیک و طلای جهان نیز نماینده ایران در یک وزن کشتی فرنگی خواهد بود.

ترکیب مورد انتظار ایران

57 کیلوگرم – علی رضا سرلک

61 کیلوگرم – مجید دستان یا محمد رمضانپور

65 کیلوگرم – رحمان عموزاد خلیلی (ایران)

70 کیلوگرم – امیرمحمد یزدانی چراتی یا عرفان (ایران)

74 کیلوگرم – یونس امامی (ایران)

79 کیلوگرم – محمد نخودی (ایران)

86 کیلوگرم – حسن یزدانی (ایران)

92 کیلوگرم – کامران قاسم پور (ایران)

97 کیلوگرم – مجتبی گلی (ایران)

125 کیلوگرم – امیرحسین زارع (ایران)

کشتی فرنگی و رومی

97 کیلوگرم – محمدهادی ساروی (ایران)

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما