«حس حریم خصوصی»؛ از آدم و هوا تا عصر دیجیتال!

[ad_1]

فرارو- خیلی از مردم به حریم خصوصی به عنوان یک اختراع مدرن نگاه میکننند، یک ناهنجاری که با گسترش زندگی شهرنشینی میسر شد. اما علم در چند مرحله بعدی انجام می دهد که “حس حریم خصوصی” ما در طول هزار سال کشف شده است و این معنا را با چنین حسی در عصر فناوری وجود دارد، دچار چالش های بزرگی می شود.

به گزارش فرارو، دانشمندان معتقدند که ماهیت «حریم خصوصی» مستلزم را بهتر می‌فهمند. شواهد تحقیقاتی این مفهوم را می‌کند که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. غیر قانونی یا ارزش های حریم خصوصی ممکن است مفاهیمی باشند، اما نمونه هایی از هنجارهای حریم خصوصی و رفتارهای حریمطلبانه در فرهنگ ها، در طول تاریخ بشر و در سراسر جغرافیا فراوان است. بر همین اساس دانشمندان معتقدند که در نظر گرفتن ریشه‌های نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، می‌توان به این نتیجه رسید که چرا با حریم خصوصی دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک کند. همچنین ممکن است به توسعه فناوری ها و سیاست هایی کمک کند که می توانند دنیای دیجیتال را با حس حریم خصوصی انسان هماهنگ کنند.

ریشه های مه آلود حریم خصوصی

انسانها از آغاز تمدن به دنبال مدیریت حریم خصوصی بوده اند و برای این کار تلاش کرده اند. مردم از یونان باستان تا چین باستان، به مرزهای زندی دمومی و خاص شگی سرپرست خانوار، یا paterfamilias، در خانواده های روم باستان، وقتی میخواست عصر را به تنهایی بگذراند، از برده هایش میخواست که زیرانداز او را به گوشهای خلوت از خانه ببرند. توجه به حریم خصوصی در جوامع ماقبل صنعتی نیز دیده می‌شود. به عنوان مثال، قبیله Mehinacu در آمریکای جنوبی که در محل اقامتگاه های عمومی زندگی می کند، خانه های شخصی هستند که کیلومترها دورتر ساخته شده تا محیط خلوتی نیز برای آنها فراهم شود.

شواهدی از حرکت به سمت حریم خصوصی را می توان حتی در متون مقدس ادیان توحیدی نیز یافت. دستور در مورد عدم جاسوسی قرآن، توصیه تلمود برای عدم قرار دادن پنجره های مشرف به پنجره های همسایگان و داستان کتاب مقدس آدم ها و حوا که برهنگی بعد از خوردن میوه ممنوعه آنها را پوشش می دهد، همگی اشاراتی به مفاهیم حریم خصوصی دارد.

به نظر می رسد حفظ حریم خصوصی به طور همزمان هم از نظر فرهنگ خاص و از نظر فرهنگ جهانی، قابل ردیابی است. هنجارها و رفتارها و رفتان مردم و میان مردم و در طول زمان ها تغییر می کنند، اما به نظر می رسد همه فرهنگ ها انگیزه ها برای حفظ حریم خصوصی دارند. در قرن گذگذته که تاریخچه حریم خصوصی را مطالعه کردند، توضیحی برای این موضوع ارائه کردند. مسائل مربوط به حریم خصوصی ممکن است ریشه های تکملی داشته باشند. با این حساب، نیاز به حریم خصوصی از نیازهای شناسایی برای حفاظت، امنیت و اطلاعات شخصی ککل گرفته شده است. با استفاده از حضور دیگران و انتخاب قرار گرفتن درمعرض» یا «انزوا»، یک «تحصیلاتی را فراهم می کند که همان حسیم خصوصی »است. حس حریم خصوصی انسانها به آنها کمک می کند تا با تسلط غریزی و کارآمد، مرزهای عمومی و خصوصی را تنظیم کنند.

نقاط کور حریم خصوصی

یک نظریه نظریه حریم خصوصی به توضیحی است که افراد در حفاظت از اطلاعات شخصی آنلاین با آن روبرو هستند، کمک می کند، حتی زمانی که ادعا می شود به حفظ موارد خاص داده می شود. در واقع، این حقیقت دارد که حواس انسان و حقیقت دیجیتال جدید بُد هم تطرب است. محیط آنلاین حواس ما را از کار میاندازد برای مثال ما متوجه فیسبوک فعالیتهایمان را به منظور ایجاد نمایه و تثیرگذاری بر ما ردیابی می کند. یا اینکه ما نمیدانیم که مجریان قانون، از عکس های ما که در فضای آنلاین قرار داده شده، استفاده می کنند.

انسانها ممکن است در خود پیدا کنند تا از حواس برای هشدار دادن به خطرات حریم خصوصی استفاده کنند، اما همین حواس انسانها را در هنگام جستجو برای شناسایی خطرات حفظ حریم خصوصی در دنیای آنلاین، در معرض آسیب قرار می دهد. به زبان ساده، نشانه های حسی آنلاین در ما وجود ندارد و بدتر از آن، الگوهای تاریک که عناصر اصلی طراحی سایت ها هستند، این حواس را فریب می دهند تا یک فضای «پرخطر» را «ایمن» جلوه دهند. همین امر به توضیح می دهد که چرا مکانیسم های اعلام حریم خصوصی بسیار محبوب در شرکت های فناوری، در رسیدگی به مککل حریم خصوصی ناکام هستند. صبح بخیر

حفاظت از حریم خصوصی در عصر دیجیتال

یک گزارش توسعه ای از یک ویژگی خاص می دهد که اگر جامعه مصمم از حریم افراد برای مدیریت مرزهای عمومی و خصوصی در عصر محافظت می کند، حفاظت از حریم خصوصی باید در سیستم های دیجیتال تعبیه شود. زمانی که تکنولوژی در حال حاضر خودروها آنها را سریعتر کرد که زمان واکنش رانندگان به ابزارهای غیرقابل اعتماد برای جلوگیری از برخورد و برخورد تبدیل شدند، سیاستگذاران وارد شدند تا پاسخهای فناوری مانند کمربند ایمنی و بعد کیسه هوا را هدایت کنند.

تضمین حریم خصوصی آنلاین نیز مستلزم ترکیبی از فناوری و مدیسیسیسیسیت. پادمان های اساسی از داده ها، مانند دستورالعمل های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه حفاظت از حریم خصوصی و جریان های فرامرزی داده های شخصی، با فناوری های مناسب قابل دستیابی هستند. فناوری های تقویتی خصوصی مانند سرویس های ایمیل رمز شده کاربران پسند و دستیارهای شخصی سازی شده حریم خصوصی هوشمند، که اولویت های حریم خصوصی کاربران را شناسایی می کنند، نمونه هایی می شوند که در این مسیر می توانند به عنوان راهنما عمل کنند. این فناوری ها پتانسیل حفظ حریم خصوصی را بدون آسیب رساندن به اتکای جامعه مدرن به جمع آوری و تجزیه و تحلیل و تحلیل داده ها دارند.

منبع: گفتگو

ترجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما