دلیل تاکید بر لزوم کنترل مرزهاخبرگزاری ایلنا: رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بر مراقبت و کنترل شدیدهای هوایی، زمینی و دریایی برای جلوگیری از ورود ویروس جهش یافته به کشور تاکید کرد.

کمیته تخصصی ستاد ملی مقابله با مقابله و فرماندهی قرارگاه عملیاتی این ستاد در جلسه روز پنجشنبه به ریاست حسن روحانی گزارش های مدیران را از ترکیب اجرای طرح جامع مقابله با یک ماهه و چالش های فراروی آن ارائه کردند.

کمیته امنیتی و اجتماعی در گزارش خود با اشاره به نظارت های انجام شده بهویژه از سوی نیروی انتظامی و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و اصناف و تاثیر آن بر روند کاهش تغییرات، نسبت به عادی ظاهری این بیماری و رعایت نکردن نکات بهداشتی طبیعی. اطلاعات کرد.

این کمیته همچنین با اشاره به آزمایش‌های اولیه و تاثیر آسان‌گیری پروتکل‌های بهداشتی در بیماری احتمالی، از پیش بودن ایام فاطمیه و یا مناسبت‌های ملی و احتمال عدم رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی به عنوان چالش‌های فرارو نام برد.

مقامات جمهوری با اشاره به مفاد این گزارش، به کمیته امنیت و ماموریت اجتماعی داد که با همکاری کمیته بهداشتی و درمانی ضمن بهره‌گیری از طرح‌ها و تجارب پزشکی‌های عجیب و غریب، شاخص‌های تاثیرگذار طرح‌ها در تصمیم‌گیری‌ها در مدیریت تصمیم‌گیری به صورت تفکیکی و خاص هستند.

روحانی اظهار کرد: با توجه به تجاربی که در طول ماه های گذشته به دست آمده است، برای رسیدن به شرایط پایدار و سازگاری با شرایط و تبدیل آن به یک سبک زندگی نیازمندیم که شاخص های ملموسی درصد تاثیر طرح ها در مدیریت سئوالات را به صورت ویژه مشخص می کند. جامع مقابله با بحران را به وسیله این شاخص ها تکمیل می کند تا شرایط پایدار در ککور برسیم.

در این جلسه همچنین گزارش کمیته بهداشتی و درمانی را با روند کاهش بیماری، تغییر وضعیت شهرها و میزان رعایت قوانین بهداشتی برای رسیدن به وضعیت پایدار ارائه کرد.

در این گزارش با اشاره به موفقیت های حاصل از روند کاهش ابتلا به بیماری ها و فوتی ها، بر نقش مهم مدیریت هوشمند و سنجیده شده در قطع ارتباط این بیماری در کنار رهگیری هوشمندان و گسترش تست گیری و همکاری همه دستگاه ها در رسیدن به این موفقیت ها تاکید می شود.

کمیته بهداشتی و درمانی نیز در ادامه این گزارش، برخی مناسبت های پیش رو از جمله خریدهای نزدیک به آغاز سال جدید و اجتماعات حاصل از آن به عنوان چالش های فرارو نام برده شده است.

جمهوری پس از ارائه این گزارش به کمیته بهداشتی و درمانی در پروتکل هایی که طی یک سال گذشته مختصر هر شغل و کار ارائه شده بود، با وضعیت موجود و طرح های جامعی برای مقابله با تصمیم گیری انجام می شود. و کارها در ایام نزدیک عید اعمال شود.

روحانی خواستار بررسی وضعیت کسب و کارهایی شد که طی 9 ماه گذشته یکسره تعطیل بوده است، تا مشخص شود آنها در چه شرایطی می توانند فعالیت خود را مجدداً آغاز کنند و اضافه کنند: کمیته های بهداشتی و درمانی و تبلیغات با همکاری قرارگاه فرماندهی ستاد ملی، باید نسبتاً باقی بماند. به آگاهی‌سازی مردم و همکاری آنها با کادر درمانی کشور بکوشند.

وی با قدردانی از تلاش بیوقفه کادر سلامت کشور، از مردم خواست با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، کادر درمانی کشور را یاری دهند و از فشار سنگین کاری بر آنها باکاهند.

رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت مراقبت و کنترل شدید مرزهای هوایی، زمینی و دریایی برای جلوگیری از جدید جهش یافته گفت: کشور همیشه باید برای کنترل این بیماری باشد و به طور دقیق رصد شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم