ربطی به رژیم غذایی و ورزش ندارد. با این ترفند ساده سه برابر ضرر خواهید کرد!

[ad_1]

این ترفند مهم کاهش وزن ربطی به رژیم غذایی یا ورزش ندارد. تحقیقات نشان داده است که یادگیری دوست داشتن بدن به هر طریقی می تواند تلاش های کاهش وزن شما را سه برابر کند.

به گزارش روانشناسی نیوز، شرکت کنندگان در مطالعه یاد گرفتند که کمتر به قد، وزن و نظرات دیگران در مورد خود اهمیت دهند. آنها تشویق شدند که فکر کنند ظاهر بدن آنها آنقدر که فکر می کردند مهم نیست.

محققان دریافته اند افرادی که تصویر بدنی بهتری دارند به طور خودکار رژیم های غذایی سالم تری دارند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنفر از بدن یکی از بزرگترین موانع کاهش وزن است.

مشخص شده است که افرادی که اضافه وزن دارند اغلب با تصویر بدن خود مشکل دارند. غلبه بر این مشکلات، به ویژه نگرانی در مورد اینکه دیگران در مورد آنها چه فکر می کنند، در کاهش وزن تأثیر دارد.

در این مطالعه 239 زن چاق به مدت یک سال از یک برنامه غذایی استاندارد و ورزش پیروی کردند. نیمی از آنها یک دوره ویژه بهبود تصویر بدن را که شامل جلساتی در مورد جنبه های احساسی کاهش وزن بود، گذراندند، زیرا برخی از افراد چاق تمایل به خوردن احساسی دارند.

غذا خوردن عاطفی یعنی تمایل به خوردن در پاسخ به احساسات منفی و عدم رفع گرسنگی.

زنان تشویق شدند که بدن خود را در هر شکل و اندازه ای دوست داشته باشند.

نتایج نشان داد کسانی که تصویر بدن خود را بهبود بخشیدند به طور متوسط ​​7 درصد از وزن خود را از دست دادند که بیش از سه برابر کاهش وزن در گروه کنترل بود.

ربطی به رژیم غذایی و ورزش ندارد.  با این ترفند ساده سه برابر ضرر خواهید کرد!

بر اساس روانشناسی چاقی، عادات ذهنی افراد بر افزایش یا کاهش وزن آنها تأثیر می گذارد. اگر از نظر ذهنی چاق هستید اولین کاری که باید انجام دهید این است که چرخه ذهنی مرتبط با رژیم غذایی و ترس از غذا خوردن را بشکنید. این کار زمان و تمرین زیادی می برد. اما در نهایت می تواند طرز فکر و تفکر شما را تغییر دهد.

دکتر دکتر می گوید: «مشکلات تصویر بدن در افراد دارای اضافه وزن و چاق بسیار رایج است و اغلب منجر به خوردن راحت و عادات غذایی سخت تر می شود که از کاهش وزن جلوگیری می کند. پدرو تکیرا، نویسنده اصلی این مطالعه.

او افزود: «نتایج ما ارتباط قوی بین بهبود تصویر بدن، به ویژه کاهش ترس از نظرات دیگران، و تغییرات مثبت در رفتار غذا خوردن را نشان داد. از این رو، ما معتقدیم که یادگیری برقراری ارتباط سالم تر با بدن جنبه مهمی در حفظ کاهش وزن است و باید در هر برنامه مدیریت وزن مورد توجه قرار گیرد.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما