روزنامه جمهوری اسلامی: چگونه می‌توانیم از گزند روسیه در امان باشیم

[ad_1]

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رئیسجمهور روسیه با حمله نظامی به اهداف متعدی را دنبال میکند که دور ساختن خطر ناتو از ککورش فقط یکی از آنهاست.

این هدف را واقعا او می توان بدون حمله و وارد ساختن اینهمه جانی و مالی و روحی به ملت نیز می شود، ولی چون شخص دیگری وجود دارد، او فرصتی برای دستیابی به دست آورد برای تحقق آنها غنیمت شمرده و اشغال سرزمین را به بهترین نحو ممکن می سازد. برای رسیدن به آن تشخیص داده شده است.

بازگشت به امپراطوری روس، نشان دادن اقتدار به اجزاء سابق شوروی، در دست گرفتن نبض اقتصاد منطقه، در اختیار گرفتن شاغول سیاست روسیه و احیاء مرکزیت اردوگاه شرق برای روسیه، ازجمله اهداف ولادیمیر پوتین هستند.

رفتار پوتین با اجزاء جدا شده شوروی در 15 سال گذشته همین روحیه را نشان می دهد و ماجراهای آبخازیا، اوستیای جنوبی، کریمه و نمونه هائی از این واقعیت هستند. کارنامه پوتین در سوریه و روابط با رژیم گزارشی هم جزئی از رویای او را به نمایش میگذارد. این روحیه، اختصاص به پوتین ندارد و از ویژگی های روسها از دوران تزاری تا شوروی و تا امروز است.

آنچه برای ما ایرانیان مهم است ویژه دارد و تجاوز نظامی روسیه به مردم باید به ما بفهماند اینست که روسها در 200 سال گذگذته همیشه به ایران ضربه زده اند. روسیه قفقاز را از ایران جدا کرد، به آذربایجان و ویلان دستاندازی کرد و در جنگ تحمیلی از صدام حمایت کرد. روسها در زمان آقای پوتین به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رای دادند و در ماجرای تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران قرار دادند تا جیب های خود را به تحریم ها و به عنوان کاسبان بین المللی تحریم کنند.

اکنون نیز روسها مایل هستند فرمان مذاکرات برجامی را در دست خود داشته باشند که همیشه مانع از ورود گاز ایران به اروپا و در سوریه نیز معادلات را به نفع خود تنظیم کرده باشند. آنها از تنش میان ایران و غرب بیشترین سود را برده اند و از لشکرکشی به برخی نیز در نظر دارند آن را به برگی برنده برای سوداگری بیشتر در مسائلی که ایران تبدیل می کنند.

جمهوری اسلامی ایران می تواند از گگند روسها در امان باشد که سیاست موازنه میان دو بلوک شرق و غرب را رعایت کند. این تصویری که یکی از این دو بلوک بدعهد و آن دیگری خوش‌آمد است، نادر ات1 عصر است.

شرق و غرب، هر دو بدعهدند و هر دو در پی انتظار خود هستند. ما با سیاست موازنه در روابط با شرق و غرب است که می‌توانیم از خو،ی ة.ڭند رار استفاده کنیم. جنگ جنگ به همان اندی که بدعهدی آمریکا و اروپا نسب به اوکراتن را به اثبات رسانده است، آژیر خطر روسها را نیز در منطقه به صدا درآورده است. درست در همین نقطه است که سیاست «نه شرقی – نه غربی» به عنوان میراث ماندگار امام خمینی باید راهنمای عمل ما قرار بگیرد.

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما