شایسته‌سالاری را جایگزین فامیل سالاری کنید، مشکلات جامعه حل می‌شود

[ad_1]

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معاون وزیر کشور اخیراً درباره رشد ناهنجاری های اجتماعی هشدار داد و نسبت به عواقب آن اظهار نظر می کند که لکن خطر وی را متاثر می کند و پیام محسوسی در جامعه و نزد مسئولین به همراه ندارد.

وی گفت 10 درصد از افراد 15 تا 64 سال معادل 5 میلیون نفر الکل مصرف می کنند و نگرش 27 درصد جامعه نسبت به مصرف موادمخدر مثبت است. سالانه 100 هزار نفر در ککور اقدام به خودککی می کنند و 300 تا 400 هزار مورد آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی وجود دارد. وی این را هم گفت که 50 درصد مردم عقیده دارند تحقق «عدالت» و برابری در جامعه کم است.

از کنار این آمارهای تکان‌دهنده و غیرقابل باور نباید به زود گذشت. لازم است مراکز کارشناسی که در کشور کم هم به “آسیب شناسی” در این مقولات بپردازند و نتایج تحقیقات و بررسی های خود را به مراکز تصمیم گیرنده و افکار عمومی منتقل کنند تا اما این موج را می توان کرد.

حتی مقامات وزارت ککور هم به عنوان متولیان امور داخلی ککور نندیدند که با انعکاس آمارها، مسئولیت خود را انجام داده و تکلیف دیگری ندارند. این شوم مشخص می کند که بر امنیت و ثبات جامعه و زندگی مردم تأثیر منفی مستقیم دارند و کار را بر دستگاه های ذیربط مشکل و غیرممکن می کنند.

ناگفته پیداست که ریشه یابی این موارد نیاز به زمان و بررسی های دقیق دارد، اما باید بپرسید که عملکرد رسانه ها ازجمله صداوسیما، کمکاری دستگاه های نظارتی و عملکرد مجلس، نظام و دستگاه اجرائی چه تاثیراتی بر این روند داشته است؟

با نگاهی به کارنامه نهچندان قابل دفاع از صداوسیما و ارزیابی نتایج ترویج تجملگرائی و تهیه مجموعه های تلویزیونی کمارزش و بیمحتوای جرأت می توانم بگویم که رسانه ملی هرگز نمی تواند حداقل انتظارات منطقی در قبال مسئولیت هایش را ارزیابی کند.

بعلاوه در چنین فضایی که مسائل و مشکلات جامعه کم نیست، زمینه های دیگر و توجیهی برای برخوردها و منازعات گروهی و جناحی و باندی باقی نمیماند که گروههای حاکمان به انتصابات جناحی و فامیلبازی به جای “شایسته سالاری” بپردازند و عملکرد آن را هم توجیه کنند.

متأسفانه انتصابات بعدی به فامیلی از جناحی ارتقاء یافته و فامیلسالاری بشدت رواج یافته است. فهرست مستندی که این روزها در رسانه ها منتشر شده است، انتصابات فامیلی را به روشنی به اثبات میرساند. انکار کردن این واقعیت تلخ، مشکلی را حل نمی کند و باید بداند که درمان این دردها و رفع چنین مشکلاتی غیرممکن نیست به شرطی که انتصابات جناحی، جای خود را به “شایسته سالاری” بدهند.

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما