شهید حسن باقری «نابغه جنگ»، بی‌نظیری در مدیریت

[ad_1]

دکتر امین باقری؛ تاریخ دفاع مقدس، درسهای بسیار برای پیروزی در شرایط سخت و بحرانی دارد در تصمیم گیری و مدیریت جنگ، نکات بدیعی وجود دارد که آنها را برای بهره برداری از موقعیت ها و کسب موفقیت ها در مسیر پیش روی ملت، برجسته می کند. فراز و فرودهایی که رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با آن روبرو بودند، می توانند الگوی رفتاری ما در بسیاری از حوزه ها را به سمت رشد و تعالی معطوف کنند.

رفتار و نگاه شهید حسن باقری از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، نمونه ای از تلاش شبانه روزی برای کسب موفقیت است که در نهایت خردمندی شکل گرفت و باعث شد نتایج حیرت آوری در عملیات هایی که مسئولیت طراحی آن را برعهده داشت، انجام دهد.

حسن باقری یکی از هزاران سرافراز مهین عزیزمان است که آثار بجای مانده از ایشان و همچنین خاطراتی که همرزمانش از سبک مدیریت ایشان را بیان می کند، نشان می دهد، که نوع فرماندهی او را در اختیار نسل جوان و نسل های آتی قرار می دهد. . شهید حسن باقری یکی از فرماندهان بی نظیر سالهای اول دفاع مقدس است که نقش او را در عملیاتهای فتح المقدس، طریق القدس و بیت المقدس و در آزادسازی خرمشهر نیز بار اصلی طراحی و اجرای عملیات در قرارگاه نصر بر دوش داشت.

پیروزیهایی که در طول هشت سال دفاع به دست آمد، نتیجه تلاش همه رزمندگان در هر مرتبه و مسئولیتی است و هر کدام شجاعانه و با شهادت از فرهنگ ایثار و شهادت برای آرمانهای کشور از خود گذشتند و شهید حسن باقری نیز قطرهای از دریای جوشان عزت و شهادت داشتند. سربلندی و پرورش یافته مکتب خون و شهادت است. این شهید سرافراز مانند سایر شهیدان و رزمندگان در مقام یکی از ارماندهان ارشد جنگ نقش اصلی در طراحی عملیات موفق سالهای اول جنگ داشته است.

ایشان بی وقفه مورد نیاز از امکانات و امکانات خودی و دشمن را با اطلاعات جمع آوری میکرد، آنها را تفسیر و به بهترین نحو مورد استفاده قرار میداد. پی در پی و با تمام توان پس از هر عملیاتی، طراحی عملیات بعدی را آغاز می کند. آنها بهترین و پیشنهادات را در اختیار فرماندهان و تصمیم گیرندگان جنگ عالی قرار دادند و به این دلیل که واقعیت ها و توانمندی های حوزه عملیاتی خود و امکانات و توانمندی های دشمن اشراف را داشته باشند و آنها را با تحقیق و تفحص دریافت کرده بودند، از پیشنهاداتی که میدادند. اطمینان کامل و با قدرت تمام دفاع می‌کرد.

اوائل طراحی میکرد و در جلسات استدلال با استدلال قوی با طرحهای ناقص مخالفت مود. اینگونه نبود که به اطلاعات ناقص تکیه کند و در تصمیم گیری دچار شک و اش دی شود. این نابغه جنگ پیش از عملیات والفجر مقدماتی در منطقه عملیاتی فکه جایی که اکنون یادمان آن شهید بزرگوار به عنوان محلی برای تفکر در مسیر پیروزیهای بزرگ و زیارتگاهی برای دوستان و علاقمندان ایران اسلامی، به درجه رفیع شهید نایل شد.

یادمان شهید حسن باقری در محل شهادت ایشان در منطقه فکه مانند پادگان گلف در زمان حیاتشان در جنگ، محلی برای اندیشه ورزی است. شهید حسن باقری در تاریخ ۹ بهمن ۱۶۳۱ به شهادت رسید. تاریخ جنگ نشان می دهد که تمام عملیات هایی که شهید باقری در آنها حضور داشتند، پیروزی های مقتدرانه را برای ککورمان در پی داشت. چیزی که شهید باقری را به افتخار «نابغه جنگ» مفتخر کرٯ، مدیریت صحیح دد جد ج. امروز مدیریت در حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز اصلی ککور برای دستیابی به بهترین راه حل هاست.

به وضوح بخشی از مدیریت از طریقی است که میآید و بخشی را باید در هنگام کار و عمل آموخت. و شرایط انقلاب فرصت آموزش و جنگ برای رزمندگان را به کوتاهترین فاصله زمانی تقلیل داد و این هنر مردان خدا بود که در آن شرایط، صحنه های موفق را رقم بزنند. آنها در عملیات خود، همه اندوخته ها را بکار بردند و نتایج را در طرتو فرهنگ ایثار و خردورزی برای ککورمان آوردند.

برای شهید حسن باقری نیز فرصتی برای شرکت در دوره های عالی فرماندهی و فنون رزمی وجود نداشت و ایشان در این هنر بودند که دانشی را در مقایسه با دانشی که ژنرال های عالی رتبه دنیا در طول سالیان سالیان نظامی می آموزند، ایشان و همرزمانش تنها در چند ماه آموخته بودند. .

آنها به خوبی می توانند، انبوهی از خلاقیت ها در هدایت تشکیلات سازمانی، استفاده از همه امکانات و مدیریت و بررسی طرح های هدفمند را با هم تلفیق کنندگان و منابع و امکانات را به سمت نتایج مطلوب، سوق دهند. در واقع شهید حسن باقری در طول مدت فرماندهی خود دانش و هنر مدیریت جنگ را به بهترین نحو ممکن ترکیب کرد و نتایج آن در عملیات هایی که طراحی کرد، مشخص است.

طراحی یک عملیات نظامی در واقع برای واحدها و یگانهای نظامی صورت می گیرد و جستجوی آن برای دستیابی به اطلاعات مشخص توسط فرماندهان ارشد طرح ریزی می شود. آنچه از طرح‌های سبک‌سازی عملیات‌ها و اجرای آن توسط شهید حسن باقری بجای مانده است، نشان می‌دهد که شهید باقری طراحی خود را بر اساس موضوعات مختلف و ثبت و ثبت و تمام اطلاعاتی که شبانه روز در شرایط سختی برداشت می‌آورد، انجام می‌دهد. طراحی عملیات فتح المبین، عملیات طریق القدس و عملیات بیت المقدس و دستیابی به اهداف و پیروزی هایی که رزمندگان به دست آوردند و نقش کلیدی که در آزادسازی خرمشهر داشت، نشان می دهد، دانش و هنر در کنار هم، چگونه پیروزی های پی در پی به همراه داشته است. باشد.

هنر شهید حسن باقری که از عشق و علاقه به نظام و میهن نشات می گرفت، نشان می دهد که در پیروزی رزمندگان در عملیات هایی که شهید حسن باقری حضور داشتند و آنها را طراحی کرده و عملیات هایی را بعد از وجود آنها انجام می دهد که باید توسط دانش پژوهان جنگ انجام شود. مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل گستردگی کار نیاز به ادامه مورد قهرڴژورڴگ دارد

یکی از تفاوت های اصلی در نحوه کار شهید حسن باقری دقت در جمع آوری اطلاعات و استفاده هوشمندانه از اطلاعاتی که ممکن است در نگاه دیگران کم ارزش باشد، این است که برای آگاهی از توانمندی و امکانات طرفین جنگ لازم بود و تصمیم گیری ها برای تشخیص این اطلاعات شکل است. می‌گیرم.

شهید حسن با اطمینان از اطلاعات مورد نیاز را با اطمینان کامل می‌آورد و بر جمع آوری و تفسیر دقیق اطلاعات در مورد نظر، امتیاز ویژه ایشان بود. پیروزیهای غرور آفرینان رزمندگان درطول سالهای اول جنگ و در عملیاتهایی که آن را با شهید حسن باقری طراحی کردند نشان دادند که ایشان سبک خاصی در مدیریت، طراحی و عملیات داشته اند و این سبک از خردمندی، دوراندیشی، عشق و علاقه بوده است.

در زمانی که جنگ بر مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سایه میافکند پیروزی مقتدرانه در جنگ نظامی را برای دیپلماتها در جبهه سیاسی و اقتصاد دانان در فضای کسب و کار و برای عالمان فرهنگی در غنای فرهنگی و تمدنی بسیار آسان انجام می دهد. چه اطلاعاتی هستهای و پژوهشگران در سایر رشته ها می توانند قدرت ککور را در همه زمینه ها افزایش می دهند و در افزایش اقتدار ککوراست.

خشت اول در طراحی هر پروژه اطلاعات آن پروژه است. اگر اطلاعات به درستی و با اطمینان جمع آوری نیود، هر طرحی که بر اطلاعات ناقص و غلط صورت بگیرد، آن معماری را تا ثریا کک خواهد برد. شاید درسی که امروز جامعه ماست و باید از شهید حسن باقری یاد بگیرد این است که طرح های خود را بر اطلاعات دقیقی که از صحت اطلاعات آن مطمئن هستیم، بنایم.

اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری در مدیریت، برای شهید حسن باقری آنقدر با توجه بود که شهادت ایشان در سنگر دیدبانی نیز برای بدست آوردن اطلاعات از رفتار دشمن برای طراحی عملیات والفجر مقدماتی شکل گرفت. در این روزها که اقتدار کشور به ایثار و فرهنگ ایثارگری و رفتار انقلابی توام با خردورزی نیاز دارد، یاد و خاطره همه شهیدان و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را که با خردورزی، برگی زرینی از تاریخ ایرانگرد عزیز را رقم زدند در سالگرد پیروزی انقلاب. اسلامی، گرامی می‌داریم.

شهید حسن باقری ستارهای درخشان در آسمان خردورزی و مجاهدت و چشمه جوشانی از عشق و علاقه به کشور است و بر دانش پژوهان است که با کارهای تحقیقاتی به سبک آنها، افقهای روشنی را فراروی کشور قرار دهند و بر هنرمندان است که قهرمانان واقعی کشور را با هنرمندی و ظرافت خاص خود برای همه انسانهای آزاده به تصویر کشند.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما