غریب آبادی: ۳۸۰۰ زندانی ایرانی در خارج از کشور داریممعاون امور بین الملل قوه قضاییه، گفت: از مجموع حدود 3800 زندانی ایرانی در خارج از ککور، فقط دو هزار نفر در ترکیه هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، درباره مسائل حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور، افزودن: مسائل ایرانیان خارج از کشور تنها بهره مندی از خدمات حقوقی- قضایی نیست. ، بلکه برخی از ایرانیان در خارج از زندانی هستند که به دلیل مجرم بودن و یا اینکه ناعادلانه و بهانه سیاسی و واهی از جمله دور زدن تحریمها در حبس به سر میبرند، که حمایت از آنها الزامی است.

وی با بیان اینکه حاکمیت در بخشهای مختلف جمهوری اسلامی از حقوق این زندانیان است، حتی اگر مجرم هم باشند، اضافه کرد: برخی از این زندانیان ایرانی خارج از کشور شرایط مناسبی ندارند; از جمله با توجه به سرپرست خانواده بودن برخی از آنها، مککلات عیدهای به وجود آمده است.

غریب آبادی با اشاره به هماهنگی با وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به منظور توسعه حمایت از زندانی ایرانیان درخارج از کشور برخی از خانواده های آنان بی سرپرست هستند، گفت: در این زمینه جلساتی با همکاری بنیاد زندانیان برگزار می شود که امیدواریم در این زمینه به نتیجه خوبی برسد. برسیم.

دبير ستاد حقوق بشر حقوق مديريت و يا زمينه سازي براي بهره مندي زندانيان از شرايط مناسبتر در زندان با برخي از كشورهاي رايزني شروع شده است، گفت: در اين زمينه طرحي براي سفر مقامات عالي در مورد قضايي كه هموطنان ما در آنجا با مشكلات بيشتري مواجه است. تعداد زندانیان بیشتر از آنها در آن ککورها حضور دارند، برنامه ریزی کرده ایم تا با مستقیم نظام قضایی، مککلات سریعتر حل شود.

امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به مهم ترین وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری در این زمینه گفت: با هماهنگی می توانیم از همه ظرفیت های سیاسی، حقوقی و قضایی بهره مند شوند.

غریب آبادی با بیان اینکه در مجموع حدود 3800 زندانی ایرانی در خارج از کشور داریم که 2000 نفر آنها فقط در ترکیه هستند که این آمار زیاد است. خود میخواهم که قوانین ککورهای دیگر را در نظر بگیرند و نماینده ای برای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ ایران باشند.

دبیر ستاد بشر درباره ارائه خدمات مطلوب به ایرانیان خارج از کشور گفت: حقوق قانونی و مقرراتی خدمات حقوقی به زندانیان از کشور ارائه می شود، امیدواریم با توجه به توسعه خدمات قضایی در داخل کشور، خدمات را به هموطنان ما در کشور ارائه دهد. همچنین توسعه می‌یابد که سامانه خنا و خدمات الکترونیکی دادگستری درخارج ککور را می‌توان در این مقوله نام برد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم