نشانه های اصلی سرگیجه از علت چیست؟سرگیجه های ناشی از حوادث دورانی است و تب و حالت تهوع و عدم تعادل را نیز به همراه دارد.

به گزارش برنا؛ دکتر عبدالحمید حسینیا، متخصص گوش، حلق و بینی با بیان اینکه ویروس یک ویروس جدید است و شواهد از آن هنوز در مواردی که وارد نشده است، اظهار داشت: در جریان همه‌گیری‌ها در کتاب‌هایی که در بین بیماران بیشتر مشاهده می‌کنید، علمی علمی مشاهده کرد.

در عصب دهلیزی که عصبانیت مربوط به آن است، برخی از ویروس ها در این امر دخیل باشند، ممکن است. سرخجه، سیتومگالوویروس و ویروس آپپتین بار نیز می توانند به عصب دهلیزی تبدیل شوند. اما کوید -19 مورد جستجو قرار گرفته است و این موضوع یک فرضیه است و هنوز به صورت مطالعه به آن پرداخت نشده است.

وی درباره تفاوت سرگیجه های ناشی از شرح و سایر سرگیجه ها گفت: سرگیجه در بیماری هایی مانند منیر و میگرن نیز اتفاق میافتد; همچنین برخی از افراد دچار سرگیجه‌های وضعیتی می‌شوند که این نوع سرگیجه‌ها از قبل وجود داشته باشد، اما در مورد کسانی که سابق بر این سرگیجه نمی‌شوند، می‌توان به آن حمله کرد. سرگیجه های مربوط به ویروس ها، گذرا هستند.

اگر یک نفر دچار سرگیجه شود در صورتی که این شرایط را داشته باشد، می توانم به ویروس کرونا بپردازم. یکی از اهداف سرگیجه قبلا وجود ندارد و ناشی از بیماری های گفته شده است; دوم آن سرگیجه های ناشی از ههیروس، با شدت و حدت بیشتر بروز میابد، این سرگیجه ها، دورانی است و حالت تهوع و عدم تعادل را نیز بههمراه دارد; س س از مدتی این علایم فروکک می کند و س از بهبودی نیز دیگر عود نمی.وی با بیان اینکه گوش انسان دو هماهنگی و شنوایی دارد، ادامه داد:

سرگیجه ناشی از ویروس‌ها، با علایم شنوایی همراه نیست، یعنی در سرگیجه ناشی از بیماری‌های عفونی و کمشنوایی وجود ندارد. این متخصص گوش و حلق و بینی با بیان اینکه این متخصص را تشخیص می دهد برای این که راه حلی برای گرانبها باشد، می تواند بررسی شود: این یک فرضیه است و در پژوهش های آینده آمار و ارقام مربوط به سرگیجه در بین برخی از مواردی است که می بینید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم