نوروز ۱۴۰۱ هم وضعیت قرمز است؟

[ad_1]

علیرضا ناجی، ویروس شناس گفت: «با محوشدن هشت شهر آبی از نقشه نقشه کشی کشور، اکنون رنگ این نقشه تلفیقی از قرمز و نارنجی است که رنگ قرمز شهرها البته در آن غلبه دارد. پیشبینی می شود این وضعیت ادامه دار باشد و کوتاه ششم حداقل تا پایان اسفندماه به درازا بکد. همچنین از یکسوم ابتدایی این ماه میزان مرگومیرهای روزانه نیز بالاتر از عدد فعلی برود است. این در حالی است که پیش بینی می شود موج ششم تا اوسط فروردین و حتی تا پایان آن ادامه پیدا کند; به طوری که نوروز 1401 نیز مانند نوروز سالهای 1399 و 1400 با شرایط بد شرایطی همراه باشد و همچنان خانواده های خیادی عید را با مرگ تلخ عزیزانشان تجربه کنند. با این وصف عدهای در جامعه این بحث را مطرح می کند که آمیکرون آخرین جهش تصادفیست و پس از پایان این، پیک جدید و سویه تازهای به وجودآید که در پاسخ باید گفت این تصور ساده و کاملا غلط است. مسلما امیکرون آخرین واریانت کوید نیست و مطمئنا سویه های دیگر هم دارند، زیرا تا زمانی که ویروس در حال گردش و چرخش در جهان است واریانت های تازه به وجود می آید.

به گگارش جام جم، ما باید از پیشینهای که کوید درس جهان داشته درس بگیریم و بدانیم دلیلی ندارد که ویروس بخواهد خودش را از بین ببرد; بنابراین انتظار داریم واریانت، بدتر باشد. تجربه نشان داده است در دنیای ویروس ها این اتفاق بارها رخ داده است یعنی ویروس ها هر چند در مقطع زمانی کوتاه، ولی به دفعات دچار جهش شده اند مثل ویروس آنفلوآنزا یا اچآیوی. اما تا به حال هیچ ویروسی در جهان به اندازه کووید -19 جهش ندارد و میزان سرایت پذیری آن بالا نبوده که از این جهت حائئ مهم است.

موضوع مهم درباره کوید، میزان چرخش بالای آن و در نتیجه ایجاد جهش های مکر در ویروس است; . برای این کار دو روش شامل درمان و غیر درمانی وجود دارد که روش غیر درمانی توصیه هایی است که بارها بر آن تاکید شده است، یعنی از ماسک، فاصله ها، شستن دستها، پرهیز از تجمعات و تهویه هوا در فضاهای سربسته استفاده شود.

اما در حوزه غیر درمانی، دولتها نیز بسیار مهم است، زیرا دولتها باید شرایط اجرای غیر درمانی و رعایت آن توسط مردم را ایجاد کنند و با تصمیم گیریهای قاطع و بجای رعایت شیوه نامه ها را ارائه دهند.

اما در بخش درمانی مهم ترین اقدام، انجام واکسیناسیون است. برخی از سویه های که به وجود آمده اند متعلق به ککورهایی هستند که هم وضعیت درمانی و بهداشتی مناسب و هم واکسیناسیون منظمی ندارند. در نتیجه ویروس به طرز لجامگسیخته میچرخد و بین انسان و حیوان در حالتی که به حرکت پینگپنگی گفته می شود می چرخد ​​و دچار موتاسیون می شود. امیکرون بارز این حرکت رفتوبرگتی ویروس میان انسان و حیوان است که بیشترین جهش های آن در بدن موش اتفاق افتاده است. از این رو ما باید گردش هوایی را کم کنیم که در این مسیر، پایش ژنتیک ویروس و انجام واکسیناسیون بسیار مهم است. اما تا به حال سهلنگاریهایی که در حوزه واکسیناسیون در جهان رخ داده است، باعث ایجاد جهشهای مکرر می شود.

اکنون نیز ما برای مقابله با وضعیت موجود باید چند کار انجام شود. از جمله این که در برابر کوید-19 باید استراتژی مناسبی داشته باشید. استراتژیای شبیه آن چه برای آنفلوآنزا داریم، یعنی تغییر واکسنها با جهشهایی که در ویروس رخ داده است. البته در موضوع واکسن همه جهان باید استراتژی هماهنگ و یکنواخت داشته باشند و واکسنها باید در اختیار همه مردم جهان قرار گیرند، زیرا همه ما در یک کشتی نشسته ایم.”

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما