هورمون ضد خیانت!فرارو- مطالعات بر اساس مطالعاتی در سال 2012 دریافته اند میزان اکسیتوسین در بدن زوجهایی که در اولین مراحل دلبستگی عاشقانه به سر میبردند، نسبت به زوجهای غیروابسته به طور قابلتوجهی سطح بالاتری دارد.

اما اکسی توسین به چیزی بیش از عشق گره خورده است. این فعالیت در طول فعالیت نیز آزاد می‌شود و با شدت تجربه ارگت مس.ستستمس

به گزارش فرارو، از احتمال احتمالی اکسی توسین در بهبود رابطه میتوان مواردی مانند ایجاد اعتماد، صمیمیت، یکدلی، ساختن خاطرات مثبت، وفاداری، مثبت و پی بردن به نشانه های ایجاد پیوند مستحکم را نام برد.

اکسی توسین دقیقا چیست؟

اکسی توسین هورمونی است که به عنوان یک انتقال دهنده عصبی عمل می کند و علاوه بر آن بر نقش مهمی در مانند تولید می کند. در زنانی که باعث زایمان و شیر مادر می‌شود. در مردان، اکسی توسین به حرکت اسپرم کمک می‌کند.

اکسی توسین یک طبیعی طبیعی است و توسط هیپوتالاموس – منطقه کوچکی در پایه مغغ – تولید می شود و توسط غده هیپوفیز در مجاورت آن می شود.

اکسی توسین، دوپامین و سروتونین به عنوان «هورمونهای شادید» شن،شوهشوه وقتی ذذب شخص دیگری میشوید، مغغ شما دوپامین می کند، سطح سروتونین شما افزایش میابد و اکسی توسین تولید می شود. فعل و انفعالات باعث می شود که شما هیجانی از احساسات مثبت را اؤساس گ.

چگونه اکسی توسین می‌توان بر احساس و رفتارها تأثیر مثبت گذاشت؟

بازنگری تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اکسی توسین تثثیر مثبتی بر رفتارهای اجتماعی مرتبط با آرامش، اعتماد و ثبات روانی کلی روانی کلی دارد. همچنین در این مورد که برخی از بخش‌های خاص از مغشوش می‌شود، سطح استرس و خطر را کاهش می‌دهد. اکسی توسین ممکن است به بدن کمک کند تا با برخی از موقعیت های مختلف احساسی و اجتماعی ساگار شود.

از اکسی توسین داخل بینی مستقیما با افزایش چند زوج عاشق – به ویژه در هنگام مشاجره – مرتبط است. تحقیقات انجام شده در سال 2010 همچنین نشان می دهد که اکسی توسین در داخل بینی ممکن است به افراد مبتلا به اوتیسم کمک کند تا نشانه های اجتماعی را بهتر درک کنند و به آنها پاسخ دهند.

علاوه بر موارد ذکر شده اکسی توسین نقش مهمی در مادری نیز دارد. این هورمون به من رحم می‌دهد که شروع به زایمان کند. با افزایش تولیدات مرتبط، به پیشبرد پروسه زایمان کمک می‌کند و پس از زایمان به رحم کمک می‌کند تا به اندازه‌گیری خود را انجام دهد.

وقتی کودک روی سینه مادرش می‌چسبد، باعث ترش‌ه اسی توسین می‌شود. مهم این ماده به بدن می‌دهد که شیر را برای خوردن نوزاد مهیا و ج.

مطالعات انسانی و حیوانی در مورد تأثیرات اکسی توسین بر پیوند مادر و کودک نشان داده است مادرانی که سطح بالاتری از این گیاه را دارا هستند، رفتارهای محبت آمیز بیشتر با فرزندان خود دارند. مثلاً چک کردن مکر کودک، لمس محبت آمیز، آواز خواندن یا صحبت کردن با کودک به روش خاصیت و نظافت و حمام کردن مرتب از جمله رفتارهایی است که در این مادران بیش از سایرین دیده می شود.

برخی تحقیقات نشان می دهند که نوزادانی که این توجهات را دریافت می کنند، باعث افزایش اکسی توسین در آنها می شود که باعث می شود بیشتر به دنبال تماس با مادر خود باشند و این پیوندها را بیشتر تقویت کند.

این محیط به مادران بیولوژیک محدود نمی‌شود. مطالعات طی مطالعه ای در سال 2014 دریافت کردند که اکسی توسین تثیر مشابهی در مادرخوانده ها و والدینی که نوزادی را به فرزندی پذیرفته اند نیز دارد.

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه والدین باعث می شود باعث تحریک اکسی توسین در پدران نیز می شود.

نتایج مطالعه در سال 2010 نشان می دهد انواع خاصی از یک خانواده بین پدر و نوزاد برای هدایت به سمت اشیاء خاص و کودک به کاوش، باعث افزایش سطح اکسی توسین می شود.

آیا تاثیر اکسی توسین بر وفاداری حقیقت دارد؟

ارتباط بین اکسی توسین و وفاداری ممکن است با اثر این شروع شود که باعث می شود شریک زندگی خود را ذبح کند از سایر زنان آآنا و ناآآنا ببینند. تحقیقات انجام شده در سال 2012 نشان می دهد که این احتمال وجود دارد که بر روی مردان به گونه های مختلف تأثیر بگذارد که باعث شود آنها فاصله اجتماعی بیشتری با زنان غریبه حفظ کنند. دلیل این امر ممکن است به واسطه تثیر اکسی توسین در مسیرهای دریافت در مغغق باشد. درگیر شدن در تماس اجتماعی یا جنسی با شریک عاطفی خود ممکن است سطح اکسی توسین را افزایش دهد و یک حلقه رفتاری ایجاد کند. هر چه زمان بیشتر را با شریک زندگی خود بگذرانید، اکسی توسین بیشتر تولید می کنید. هرچه اکسی توسین بیشتر تولید کنید، ممکن است بیشتر به همسرتان دید4اشتشت.

یک مطالعه حیوانی در سال 2014 نشان داده است که درمان با اکسی توسین باعث کاهش رفتارهای مرتبط با خی می شود. این اتفاق به ویژه زنان در رخ می دهد که می دهد به جای افراد غریبه اف جنس مخالف، با شریک مرد خود اجتماعی داشته باشند. تصور می‌شود که اکسی توسین جدید با یک غریبه را کاهش دهد.

چرا اکسی توسین روی مردان و زنان تأثیر متفاوتی می‌گذارند؟

تأثیر اکسی توسین بر مردان و زنان به ویژه در زمینه‌های اجتماعی متفاوت اوت. این تفاوت ممکن است به این دلیل باشد که هورمون اکسی توسین در آمیگدال مردانه و زنانه متفاوت عمل می کند. آمیگدال بخشی از مغز است که مسئولیت احساس، انگیزه و پاداش را بر دد.رد.در به عنوان مثال در زنان، اکسی توسین ممکن است برای شناسایی افراد برای دوستی و اینکه چگونه به چنین روابطی پیدا کنند، تثیر بگذارد. این امکان وجود دارد که در روشی که رقابت های روابط مردانه را تشخیص دهند و پاسخ دهند یا گریز را در پیش میگیرند نیز نقش داشته باشد.

اکسی توسین و کاربردهای پزشکی

پاسخ به این سوال مثبت است. اکسی توسین ممکن است برای القا یا بهبود انقباضات در طول زایمان تزریق ش. همچنین برای کاهش خونرایی بعد از زایمان یا سقط جنین نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه‌ای در سال 2017 نشان می‌دهد که اکسی توسین می‌تواند در درمان اوتیسم و ​​بیماری‌های رشدی و روانی که اجتماعی را مختل می‌کنند، کمک کننده باشد. به علاوه از این ماده هورمونی به عنوان یک درمان احتمالی برای عوارض پس از زایمان در حال بررسی است، نشان می دهد که یک منبع مورد اعتماد از اکسی توسین ممکن است خطر ابتلا و عوارض ناشی از زایمان را افزایش دهد. تحقیقات در مورد اکسی توسین به عنوان یک درمان احتمالی در مورد اختلالات مصرف الکل و مواد نیز در حال انجام است.

اگر اکسی توسین می تواند پیوند عاطفی را تقویت کند، ممکن است به جانبداری و تعصب نیز دامن زند. این همچنین با احساس حسادت و عدم صداقت مرتبط است.

مشخص نیست چرا ماهیت طبیعت این گیاه متفاوت است یا چه کسانی ممکن است بیشتر منفی را تجربه کنند. این موضوع ممکن است به عوامل دیگری مانند اختلالات روانی زمین های ارائه شده باشد.

آیا اکسی توسین در بسیاری از چیزهای خوبی که ما احساس می کنیم و تجربه می کنیم نقش ثابتی دارد، اما تاثیر آن در رفتار انسان بسیار پیچیده است. تحقیقات بهتر است تا بفهمیم که این چند کار بسیار قوی است.

منبع: healthline

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances