کدام نوع ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است؟جدید نشان می دهد که ویتامین در می تواند در تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر آنتی ویروس ها در مقایسه با ویتامین d2 تحقیقات بیشتر باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از نیو اطلس، مطالعه ای که ویتامین D بر بیان ژن را بررسی می کند، تفاوت های قابل توجهی را بین مکمل های ویتامین D2 D3 و ویتامین ها نشان داده است.

این یافته ها در Frontiers in Immunology منتشر شده است، نشان می دهد که مجله ویتامینd3 در مقایسه با ویتامین d2 می تواند در تقویت سیستم ایمنی مطمئن باشد.

ویتامین D به طور کلی به دو ککل اصلی وجود دارد: «ارگوکلسیفرول» (ویتامین d2) و «کولهکلسیفرول» (ویتامین d3). تحقیقات قبلی نشان داده است که مکمل های ویتامین d3 در افزایش سطح ویتامین d در خون افراد بسیار غنی تر هستند. با این حال، مشخص نیست که آیا بین این نوع ویتامین d تفاوت عملکردی برای سلامت انسان وجود دارد یا خیر.

این پژوهش جدید برای کمک به این شکاف اطلاعات، داده های یک کارآزمایی بالینی دوسو کور و کنترل شده با دارونما را که به طور کامل تکمیل می شود، بررسی می کند که مکمل های ویتامین D2 D3 و ویتامین را در چند صد زن سالم مقایسه می کند.

مطالعاتی که قبلا منتشر شده بود، اصلی این کارآمایی را گگارش کرد و نتایج ارزیابی کرد که مصرف 12 هفته مکمل ویتامین d3 در افزایش سطح ویتامین d خون قابل تر است.

این تحقیقات جدید به تفاوت بین دو شکل ویتامین D در بیان ژن پرداخت. به طور کلی، در تفاوت های قابل توجه را بیان ژن بین گروه های مصرف کنننده ویتامینd2 و ویتامین 3 تشخیص داده شد.

تحقیقات در این مطالعه جدید نوشتند: به طور قابل توجهی، به مصرف مکمل ویتامین D3، بیشترین تغییرات در بیان ژن منعکس کننده کاهش فعالیت های ژنها، بسیاری از مسیرهای رمزگذاری سیستم ایمنی، به طور بالقوه سیستم ایمنی را به وضعیت سازگاری تغییر می دهد. . با کمال تعجب، بیان ژن مرتبط با فعالیت اینترفرون نوع I و II که پاسخ ذاتی به باکتریایی و ویروسی است، پس از مصرف مکمل ویتامین D2 D3 یا ویتامین متفاوت بود و تنها ویتامین D3 دارای اثر تحریک کننده بود.

«کالین اسم» نویسنده اصلی این گفت: کاهش خطردهی نوع 1 با توجه به عوامل موثر بر این موضوع است. بنابراین ما فرض می کنیم که ویتامین D3 در تقویت پاسخ های ایمنی در برابر ویروس ها ممکن است از ویتامین d2 باشد.

وی افزود: ما نشان دادهایم که به نظر می رسد ویتامین D3 سیستم عاملی اینترفرون نوع من را در بدن حرکت می کند که بخش کلیدی سیستم ایمنی و اولین خط دفاعی در برابرها و ویروس ها است. بنابراین ویتامین D3 ممکن است به جلوگیری از نفوذ ویروس ها و ها در بدن کمک کند.

این مطالعه نشان می‌دهد که این یافته‌ها نشان می‌دهد که ویتامین‌های مکمل D تنها در اثرات مفیدی برای ویروسی مفید است که سطح آن قبل از قرار گرفتن در معرض خطر تقویت می‌شود، زیرا به دلیل ابتلا به ویروس‌ها، فواید بالینی در مکمل ویتامین وجود دارد. وجود داشته باشد. مطالعات بعدی که به بررسی درمان خنثی درمان ویتامین D برای بیماران بستری در بیمارستان بر اثر درمان بیماری کوید -19 است، این یافته ها را بررسی می کند.

این مطالعه همچنین ن ان داد که دو ککل ویتامین دارای متضادی بر برخی از مسیرهای بیان ژن هستند. در برخی از ویتامین ها از ویتامین d2 مصرف میکردند، میزان ویتامین در وردش، کمتر از سطح دارویی بود که در گروهنما پس از پایان کارآمایی 12 هفتهای مشاهده شد. گمان می کنند ممکن است پتانسیل کاهش یا خنثی کردن برخی از ویتامین های مفید D3 را داشته باشد.

برخی از آنها را می گویند از آنجایی که به نظر می رسد برخی از مسیرها به طور خاص توسط ویتامین D3 یا در برخی موارد در جهت های متضاد توسط ویتامین D3 و D2 تنظیم می شوند، مطالعات آینده باید بررسی شوند که آیا ویتامین D2 ممکن است برخی از ویتامین های D3 بر روی ویتامین D3 باشد. سلامت انسان را خنثی کند یا خیر.

“سوزان لانهام-نیو” یکی از نویسندگان این مطالعه، تحقیقات فوری در مورد تفاوتهای عملکردی بین این دو نوع ویتامین D برای روشن شدن بهتر این موضوع است. اما او پیشنهاد می کند که فعلا ویتامین d3 باید نوع ویتامین ویتامین d برای مصرف به اکثر افراد باشد.

وی میگوید: در حالی که ما دریافت می کنیم که ویتامین D2 و ویتامین D3 تاثیر یکسانی بر فعالیت های ژن در انسان ندارد، تاثیری ندارد که در بررسی ویتامین D2 دریافت می کند که برای روشن شدن تفاوت ها در آنها، نیاز به یک مطالعه بزرگتر است. .

وی افزود: با این حال، این نتایج نشان می دهد که ویتامین D3 باید برای غنی سازی غذاها و مکمل ها باشد.

این مطالعه جدید در مجله Frontiers in Immunology منتشر شده است.

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances