یأس جوانان اصولگرا از عملکرد پدرخوانده ها؟هفته گذشته، برخی اصولگرایان در شبکه های اجتماعی دیدگاهی که پیشتر شاهد بودیم، از این نوشته که شاید «مذاکره مستقیم با آمریکا» حافظ ملی مردم ایران باشد. همان راهبردی که 6 ماه پیش توسط اصلاحطلبان و به ویژه دولت روحانی پیگیری میشد و اصولگرایان مخالفت میکردند و میکردند این گزینه را مصداق “معامله با قاتل حاجقاسم” میخوانند و به هیچ وجه زیر بار آن نمیرفتند.

به گزارش اعتماد، در این مورد حسین امیرعبداللهیان وزیر امور اصول و برخی شخصیت های تصمیم گیری در مصاحبه ها و اظهارنظرهایی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد، از مزایا و موارد ضروری با آمریکا صحبت می کنند تا جایی که علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس در توییتر نوشت: «اینکه مقامات ککور بالاخره به نیاز مستقیم با آمریکا رسیدند و مصالح مردم را بر ژست انقلابیگری دریافتند، یک پدیده مبارک است. چه چیزی باقی میماند، این است که مدیریتهای مالی و جانی وارده به ملت بر اثر این چه کسانی هستند؟ »

دلواپسان دیپلماسی دولت انقلابی

اما همزمان با این انتقادات، گروهی از گرایان به تندی از حامیان انتقاد کرده و حتی خواستار مقابله با انقلابی با اصول طرح وزارتخانه ها و روزنامه کیهان در سرمقاله خود به این مخالفت ها واکنش نشان داد و گفت: آقایان امیرعبداللهیان و شمخانی در میان است که چرا و با کدام تحلیل منطقی و قابل قبول از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا سخن میگویید؟! و کدام بخش از نامشخص است که آن را روشن می کند، آنهم مستقیم با آمریکا نیاز دارد؟! تحریم های برجامی و تحریم های دیگر مانند تحریم های آیسا، سیسادا، ویزا، ساسا و … مشخص است; روش مستقیم برای چیست و چه نیازی دارد؟!

ممکن است بفرمایید که باید نظر آمریکا را بگیرد که باید گفت مگر جناب امیرعبداللهیان نمی فرمایند که “طرف امریکایی به صورت Non paper (نوشته غیررسمی) پیشنهادات خود را در موضوعات فنی به ایران ارائه کرده است؟” بنابراین نظر آمریکا را دارید فایل مستقیم برای چیست؟!».

اما اظهارنظرهای اصولگرایان در شبکه های اجتماعی، حوزه های علمیه و مساجد و به بیان دیگر، زمانی که کف جامعه گرایی را ملاک قرار می دهد، درخواهیم یافت که نارضایتی از این طرح ضد دیپلماسی و مشروب به شدت بالاست. یکی از همین جوانان اصولگرا در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که ما در همه سالهایی که دولت روحانی بر سر کار بود، با این باور رشد کرد که از خیانت به کشور است و حالا دولتی روی کار آمده است که همان راه و مرام را دنبال می کند.

همچنین یکی از این کاربران در حساب کاربری در توییتر با بازنشر برخی سخنان رهبر انقلاب نوشت که «تلخی قصه» آن بخشی است که «این عبرت نگرفتن و ضدیت با امر رهبری نه از سمت اصلاحطلبان» بلکه «این روزها از سمت افراد مثلا انقلابی» تکرار می شود «برجامی که رهبری فرمود محض بود، حالا دستمایه‌های برای بیان ایده‌ها با آمریکا و توافق جدید!»

این کاربر منتسب به همه موسوم به ارزشی نیز از آب شدن یخ مسوولان و مقامات نوشت و ادامه داد: «حالا زمزمه های نه با اروپا; که اینبار با خود امریکایی می‌شه؛ یک روز این زمزمه‌ها از دهان ظریف بیرون میومد و امروز…؟!» این کاربر همچنین نوشت: “پاسخ انقلابی ها به ظریف این بود که غلط می کنید با قاتل حاج قاسم و خلاف امر رهبری کنید، اما حالا که جناحاصطلاح خود را در حال تکرار همان جملات است، پدرکشتگی با آمریکا و منع رهبری فراموش شده و دفاع کنید. کیان دولت انقلابی به خطوط قرمز رهبری ارجحیت پیدا کرده و سازمانها به جای نقد در حال توجیه داستان هستند. »

همچنین کاربر دیگری هم نوشته شده است: «ما رای نمی دهد به رییی که همون غلط های دوره روحانی با برچسب« انقلابی »تکرار شود! مقابله مستقیم با آمریکا زیر تحریم، خلاف نهی صریح امامین انقلاب و تحمیل مجددش به رهبری; یعنی تکرار حماقت دولت قبل!»

زنان در ورزشگاه بدنه اصولگرایان ناراضی!

این دوپارگی در جناح راستی که در اعتراض ها و نارضایتی هایی مانند آنچه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، فقط به مبارزه با آمریکا محدود نبود و بسیاری از اصولگرایان نیز در روزهای گذشته با حضور زنان در ورزشگاه هم مخالف بودند و این در حالی بود که میشد نارضایتی از آنها. عملکرد دولت و مجلس انقلابی و برخی بزرگان اصولگرا را نیز لابهلای اعتراضضان روایت کرد.

ولی الله لونی، مجمع عمومی جامعه مدرسین در نامه به ابراهیم رئیسی نوشت که با توجه به استقامتی که از حضرتعالی در دفاع از ارزشها داریم، انتظار این است که مانع از اجرای این تصمیم شود، بخشهای مختلف دولت را از اقدام حاشیه ساز و جلوگیری از اجرای این تصمیم جلوگیری می کند. اولویت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور منع و برحذر هستید.

نکته جالب در این رابطه حائز که مهم بود، این بود که بسیاری از کاربران ارزشی که در خلاصه سازیهای فضای مجازی معمولاً به همراه و هماهنگ پای کار میآیند، به شدت به این نامه انتقاد می کنند تا جایی که یکی از کاربران دارای شاخص ارزشی هستند که در آنها بسیار زیاد است. توفانهای توییتری، هدایت لککرهای سایبری را برعهده دارد، نوشته است: «نامه برای معیشت؟ برای بورس؟ برای فرهنگ؟ برای اقتصاد؟ برای آخوندهای فسد؟ خیر؛ هیچکدام! حوزه علمیه قم نامه نوشته که آقای رئیسی جلوی ورود زنان به ورزشگاه دو رگدی!»

عقبنشینی و باز هم عقبنشینی

عقب نشینی دولتمردان اقتصادی زنان از مواضعی پیشتر در مخالفت با حضور در ورزشگاه و بحث با این جریان به ما می گویند، آمریکا رقم خورده است که از اصولگرایان معتقدند ابراهیم رئیسی در زمان بررسی پرونده های مفاسد هم پس از مقطعی، به نحوی سرعت را کم می کند. کرد و حتی در مواردی عقب نشست.

به نظر می‌رسد که بدنه اصلاح‌طلب جامعه به خاطر عدم پاسخگویی مثل رفع حصر، بهبود وضعیت زنان و رفع تحریم‌ها به مرور از دولت حسن روحانی ناامید شد، جامعه اصولگرایی غیرسازماندهی نیز مسیر را طی می‌کند و هنوز 6 ماه از آغاز به کار این دولت نگذگذته، از آنجا که از برخی تصمیمات و مواضع دولت رییی ناراضی است، موضعی انتقادی انتقادی می کند. انتقاداتی که می‌توان آن‌ها را در لایه‌های سیاسی‌تر این جریان هم دیر کرد

بدینترتیب اگر جوانان مشارکتی-تحکیمی و … در جناح اصلاحات به عنوان احزاب رادیکالتر بهخاطر باور به آرمانهای جدید اصلاحطلبانه از احزاب از فاصله دور و حتی به انتخابات و لیستهای انتخاباتی این احزاب هم نگاه نکردند، برخی از اعضای جوانان اصولگرا از جمله عدالتخواهان هستند. نحوی همان مسیر را طی می کنند و شاید بتوان آنها را به حکم خلع لباس صدرالساداتی را در همین زمینه بررسی کرد.

یکی از این جوانان با مقایسه رفتار پناهیان و صدرالساداتی مینویسد: «صدرالساداتی که وضع موجود است و از مواقعی که هم رادیکال را تهدید میکنند، بوده است، انتقادهای او در مواردی که کم هم نبوده، دقیق نبوده، ولی تمایز اصلی او با دیگر روحانیت بوده است، این بود که نیست و ضعیف و قوت او را دربرنمی‌گیرند.»

کاربر دیگری هم با موضعی به نسبات مشابه در دفاع از صرالساداتی مینویسد: «برای اینکه نشان دهد بهروز است و خود را جوانپسند جا بزند، سگبازی نکرد. با عدالتخواهان ارتباط داشت. کفش پوشید و راه افتاد گوشه و کنار شهر؛ دنبال حل مشکلات مردم و بازتاب آن در رسانه ها.»

دولت انقلابی ۶ ماه پس از تشکیل!

دولت ابراهیم رئیسی تا چند روز دیگر 6 ماهه خواهد شد و این است که یک هفته پس از پایان 6 ماهگی دولت انقلابی، دومین سالگرد انتخاباتی از راه میرسد که زمینه ساز تشکیل مجلس انقلابی است. با این حال، اما به نظر می رسد در شرایطی که حاکمیت یکدست و مقامات برآمده از یک جریان سیاسی هستند، حامیان کف خیابانی و بدنه این جریان سیاسی بیش از همیشه از ناکارآمدی و پشت کردن بزرگان اصولگرا به وعده ها ناراضیاند.

برخی از برخی تحلیلگران قانع کننده توافق با کوورهای قیمت و کاهش قیمت دلار و تورم، گروه های دیگران را به طرفداران دولت و حامیان رییی اضافه خواهند کرد. اما از دست دادن بدنه همیشه همراه اصولگرایی که در بسیج و حوزه علمیه حضوری پررنگ، پایه های جریان اصول را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم