یک ابهام بزرگ درباره پرسپولیس

[ad_1]

آیا عیسی آل‌کثیر می‌تواند برای پرسپولیس به میدان برود باشد؟ میزان تاثیریت چقدر است؟ واقعا رباط صلیبی این بازیکن پاره نیست؟ با رباط‌صلیبی پاره می‌توانم حرفه‌ای فوتبال بازی کنم؟ اینها است که این روزها سوالاتی را برای تیم پرسپولیس و دوستداران فوتبال به خود مغغول کرده است. مرکز سرخپوشان پایتخت که در جریان دیدار با پدیده مشهد در 18 دیماه دچار آسیب دیدگی شد، برای تشخیص بیماری امآرآی گرفت تا پزشکان فوق تخصص تشخیص دقیقی درباره او بدهند. نظرات دو جراح متخصص نتیجه ای جز پارگی رباطصلیبی این بازیکن نداشت و رسما اعلام شد او باید مورد جراحی قرار بگیرد و حداقل 6 ماه دور از میادین باشد، اما نظر خودش دیگری دارد!

بدون هیچکس بهتر از پپککانی که او را مداوا می سازند و کادر پپککی باغ پرسپولیس نمی تواند در این مورد اظهارنظر کند. . یحیی محمدی اعلام کرده بود دریکیکه به احتمال زیاد آلکثیر قطعی شود او را از لیست تیم کنار خواهد گذاشت، اما درخواست این بازیکن باعث شد گلمحمدی با ماندن او درجمع بازیکنان پرسپولیس درخواست کند. آلکثیر با کتبی خود اعلام کرد هیچ مشکلی برای تمرین و بازیکردن ندارد تا گلمحمدی بازهم مانع این امر شود و او را که باید زیر تیغ جراحان قرار دهد در تمرینات تاکتیکی نیز قرار دهد تا اینگونه تمرینات فشاری را با نامه زانوی آلکثیر امتحان کند. گلمحمدی در آلکثیر را در لیست بازیکنان خود نگه داشت که دوباره به بررسی زانوی او توسط جراحان پاسخی تکراری به همراه داشت و آنها وانمود کرده بود دوباره روی پای او فشار می آورد می تواند لطمه های جبران پذیرایی را به این بازیکن وارد کند، اما اسرارهای عجیب سرخ ها و مخالفان عجیبتر. گل‌محمدی باعث تصمیم عیسی بالاتر از جراحان ارتوپدی قرار گرفتن شد.

تمرین فشار با مسابقه فرق دارد

این نگاه، اما چقدر ارزش دارد؟ آیا با این بازیکن و بهترین خواسته اش کنار آمد یا لازم است درمورد بازیکن فوتبالی که ازهای به حساب میآید این غیرکارشناسانه برخورد کرد؟

کسری کاظمی، فیزیوتراپ ورزشی که اتفاقا سالها با فوتبالیست های لیگ برتر همکاری می کند در این مورد به «فرهیختگان» میگوید: «من نمیدانم دقیقاً پارگی رباط پای این بازیکن در چه حدی است و اگر اطلاعات کاملی از پرونده پزشکی او داشتم می توانم نظر قطعی دهم، ولی میتوان ان ان از ابعاد مصطفی ارتفاابی کری. اگر پارگی قطعی بازیکن قادر به انجام فعالیت های ورزشی نیست. علائم درد و احتمال بعد از مدتی از بین میرود و ظاهری زانو به شکل قوت خود باقی میماند، ولی این فقط در حالت عادی ممکن است و در صورت ورزش شدید فوتبال خود را نشان خواهد داد و فرد قادر به انجام فعالیت های ورزشی خواهد بود.

اگر این پارگی قطعی نیست چه شرایطی برای بازیکن وجود دارد؟ کاظمی میگوید: «در رباططلیبی درصد پارگی مهم نیست بلکه این کارایی رباط است که مهم است. آیا آن رباط کارایی لازم را برای ثبات زانو دارد یا نه؟ اگر این کارایی به اثبات برسد با هر درصدی می‌تواند بازی کند تا شاید جر. اما اگر رباط پارگی نباشد، ولی نتو را ثابت زانو را در فعالیت هایی مانند فوتبال که شامل چرخش و فرازوفرود است حفظ کند کیس جراحی می شود. به همین دلیل لازم است کادر پزشکی این بازیکن اظهارنظر کند. این رباططلیبی نیست که برای ما مهم است و این تنها رباططلیبی را به همراه دارد. آیا مینیسک، غضروف و سایر موارد آسیب دیده است. اینها همه باید بررسی شود، اما اینکه ورزککار خودش تصمیم بگیرد معرفت نیست و لازم است کادر پپککی در این خصووک تصمیم بگیرد.»

این سوال به وجود می‌آید که چگونه می‌توانم میزان ثبات زانو را تشخیص دهم این فیزیوتراپ ورزشی میگوید: «ورزککار در فیزیوتراپی تلاش می کند تا آماده نسبی شود و توانیاش افزایش پیدا کند و به شرایط خوب برگردد. حالا سطح تمرینی بالا میرود و به شرایط تمرینات آماده سازی میرسد و اگر در این مرحله مشکلی نباشد در داخل زمین میرود و در زمین هم اگر مشکلی وجود نداشته باشد کار با توپ را شروع می کند. با این شرایط مسابقه با تمرین فرق می‌کند. در چنین شرایطی امکان پذیر است در تمرینات خوب باشد و در اولین بازی هم خوب باشد، اما وقتی ترسش ریخت و به زانو اعتماد کرد بیمحابا بازی می کند و آن وقت است که ممکن است زانو بیثباتی خود را نشان دهد و آسیب بیشتری ببیند.

بازیکن نباید تصمیم بگیرد

کاظمی درمورد بازیکنی که بخواهد در چنین شرایطی بازی پیشنهاد می دهد: «من شرایط را در نظر میگیرم. هر ورزشکاری با دیگری متفاوت است. ممکن است به دو ورزشکار مشابه دو توصیه متفاوت کنم. این به میزان تشخیص پزشک دارد. چراکه ممکن است یکی جراحی لازم باشد و دیگری لازم نباشد. نمی‌توانم در این مورد به صورت کلی نظر دادم.» این، همه ماجرا درمورد یک بازیکن مطمئن با شرایط عیسی آل‌کثیر نیست. ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که یک بازیکن را با دیگری متفاوت کند. این متخصص فیزیوتراپی ورزشی میگوید: «مسائل پپککی پیچیده است و بهتر است نظرها از سوی کادر پپککی باشد. پزشکانی که پاراکلینیکی کرده اند و در این زمینه تخصص دارند. بازیکنان ورزشکاران مثال آلکثیر بازیکن تیم بزرگی هستند و حتی ممکن است گزینه تیم ملی باشند و درکل سرمایه ملی باشند، درنتیجه باید تصمیمات مشاورهای گرفته شود. تنها این قطعی است که خود بازیکن نمی تواند در چنین مواردی تصمیم گیری کند و تصمیم بگیرد تخصصی باشد. مشکل این روزها همه درمورد مسائل پپککی اظهارنظر می کنند و کمترین اظهارات را از کادر پپککی میشنویم. حتی برای رنگ ماشین به متخصص مراجعه میکنن، ولی درمورد پپپکی گویندگان غیرمتخصص بسیارند و به بازیکن و سیستم ورزشی آسیب میزنند. »

فرهیختگان

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما