آرای همسایگان در قطعنامه علیه ایران چه بود؟

[ad_1]

ککست آمریکا در جلب نظر اعضای سازمان ملل علیه ایران برگ دیگری از ککست های دیپلماتیک آمریکا برای مقابله با تحریم های تسلحیاتی ایران بود.

اضافه کردن دو بند جدید در بودجه 2021 سازمان ملل متحد برای احیای کمیته تحریم ها علیه ایران آخربن تلاش آمریکا بود که با تنها 10 رای مثبت و 110 رای منفی اعضای مجمع عمومی سازمان، شکست خورد. استدلال این بود که باید تحریم های سازمان ملل علیه ایران کار خود را از کار خود را از سر آمریکا دستگیر کند که آمریکا از برجام خارج شده و دیگر برجام وجود ندارد.

اما در این میان آرای 15 کشور همسایه زمینی و دریایی ایران در نوع خود حائز است: روسیه، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان (مخالف) عربستان و بحرین (موافق) عراق، عمان، قطر، امارات، کویت (ممتنع). ) افغانستان و ترکمنستان (غایب) که در این میان رای ممتنع عراق شگفت انگیزی آفرید زیرا روابط دو ملت و دولت ایران و عراق فراتر از آن است که در چنین موضوعی مانند ارمنستان و آذربایجان و پاکستان و ترکیه و روسیه رای مخالف داده است. اند، کشوری مثل رای ممتنع عراق می دهد.

نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد پس از آن که در مرداد ماه امسال، شکست سختی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارتباط با تسلیحاتی ایران متحمل شد، به طور خودخوانده مدعی شد که مکانیزم ماشه اعمال می شود.

این موضوع در هیچ نهادی از بدنه سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشد و در شورای امنیت هم به طور قاطع با نظر 13 عضو آن، ادعای آمریکا باطل دانسته شد.

اما تندروهای ضد ایرانی کاخ سفید دست برندند و بر آن شدند تا در کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل که وظیفه تصمیم گیری بودجه سازمان ملل را بر عهده بگیرد، متممی به یکی از قطعنامه ها وارد سازند تا برای اجرای مکانیسم ماشه، بودجه در نظر گرفته شود. .

این پیشنهاد با واکنش واکنش‌های روبرویی که به دلیل مشخص شدن وقت، مخالفان این نظر مخالفند، اما در رایگیری انجام شده، تنها 10 عضو سازمان ملل متحد با آمریکا انجام دادند.

۱۱۰ عضو با آن به طور قاطع مخالفت کردند و ۳۲ عضو هم رای ممتنع دادند.

جزئیات آراء

تنها بحرین، جیبوتی، السالوادور، ایاتی، میکرونزیا، مراکک، سعودی، دولت در تبعید یمن و رژیمی با آمریکا همراهی کردند. ۱۱۰ کشور رای مخالف، و ۳۲ کشور رای ممتنع دادند و ۴۱ کشور نیز در رای گ.

روسیه، چین و اتحادیه اروپا در بیانیه هایی با ایده پیشنهادی آمریکا برای بازگشت به تحریم های سازمان ملل علیه ایران پس از «اسنپ بک» مخالفت کردند.

آرای 15 کشور همسایه زمینی و دریایی ایران قابل تأمل است: روسیه، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان (مخالف) عربستان و بحرین (موافق) عراق، عمان، قطر، امارات، کویت (ممتنع) افغانستان و ترکمنستان (غایب)

نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد پس از آن که در مرداد ماه امسال، شکست سختی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارتباط با تسلیحاتی ایران متحمل شد، به طور خودخوانده مدعی شد که مکانیزم ماشه اعمال می شود.

این موضوع در هیچ نهادی از بدنه سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشد و در شورای امنیت هم به طور قاطع با نظر 13 عضو آن، ادعای آمریکا باطل دانسته شد.

اما تندروهای ضد ایرانی کاخ سفید دست برندند و بر آن شدند تا در کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل که وظیفه تصمیم گیری بودجه سازمان ملل را بر عهده بگیرد، متممی به یکی از قطعنامه ها وارد سازند تا برای اجرای مکانیسم ماشه، بودجه در نظر گرفته شود. .

این پیشنهاد با واکنش واکنش‌های روبرویی که به دلیل مشخص شدن وقت، مخالفان این نظر مخالفند، اما در رایگیری انجام شده، تنها 10 عضو سازمان ملل متحد با آمریکا انجام دادند.

۱۱۰ عضو با آن به طور قاطع مخالفت کردند و ۳۲ عضو هم رای ممتنع دادند.

روسیه به نیابت از خود و چین در مخالفت با این درخواست اصلاحی آمریکا گفت: پیشنهاد آمریکا برای دربرگرفتن بودجه 2231، شامل ایجاد کمیته تحریم علیه ایران و میت بخشی به مکانیزم ماشه علیه ایران است.

رایزن روسیه افزود: مکانیسم ماشهای اعمال نشده است و 13 عضو شورای امنیت تاکید می کند که آمریکا حقی برای اعمال چنین مکانیسمی ندارد. آمریکا در جایگاهی نیست که بخواهد اقدامی در این زمینه انجام دهد.

وی ادامه داد: روسیه در ماه اکتبر به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت به صراحت اعلام کراحت اعلام کرد که مکانیسم ماشه، محقق نشده است. از این رو، موضوع خاتمه یافته است و قطعنامه 2231 بر اساس جدول زمان بندی خود مطابق با برجام در حال اجرا است.

.

واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل

اسحاق آل حبیب معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم این اقدام آمریکا را یک اقدام سیاسی خواند و خواستار رایگیری درباره این پیشنهاد شد.

وی برجام را یک سوماسی چندجانبه درباره بحران ساختگی طولانی مدت علیه ایران دانست و یادآور شد: قطعنامه 2231 به اتفاق آرا تصویب شد و برنامه جامع اقدام مشترک را مورد تایید قرار داد.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد که این قطعنامه، تمام سازوکارهای تحریم های پیشین شورای امنیت علیه ایران برچیده شد.

آل حبیب، تلاش آمریکا را از بین بردن برجام توصیف کرد و گفت: حرکت آمریکا برای اعمال مکانیسم ماشه توسط 13 عضو شورای امنیت رد شد و تاکید کرد که تنها اعضای مشارکت کننده در برجام حق استفاده از سازوکارهای در نظر گرفته شده را دارند.

وی با تاکید بر تصمیم گیری آمریکا از هیچ قانونی قانونی نیست، افزود: آیا عمومی مجاز است که برای هر چه شورای امنیت با آن مخالفت کند، بودجه تامین شود؟

نماینده ایران در سازمان ملل متحد بار دیگر از اعضای سازمان ملل متحد خواست تا علیه پیشنهاد آمریکا در این باره مخالفت کنند تا از منشور ملل متحد محافظت شود.

نمایندگی رایزن چین در سازمان ملل متحد هم خواستار مخالفت با این پیشنهاد آمریکا شد و گفت: آمریکا هیچ حقی برای اعمال تحریم ها لغو پیشین شورای امنیت ندارد.

وی تاکید کرد: دیگر حرکت در زمینه پیشنهاد آمریکا، مخالفت صریح با اصول سازمان ملل متحد است.

رایزن نمایندگی آلمان در سازمان ملل متحد به نیابت از اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر اظهار داشت: قطعنامه 2231 از همه اعضا برای اجرای برجام حمایت خواهند کرد.

وی با یادآوری نامه سپتامبر رئیس شورای امنیت به مجمع عمومی مبنی بر این که این شورا اقدامی در زمینه ادعای آمریکا انجام دهد، خواستار اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت شد.

رایزن جمهوری سوریه در سازمان ملل متحد هم دیگر سخنران پیش از رای گیری بود که با پیشنهاد آمریکا، مخالفت کرد و گفت: این پیشنهاد آمریکا، نادیده گرفتن قوانین بین المللی است و باید نادیده گرفته شود.

رایزن نمایندگی ونزوئلا در سازمان ملل متحد هم با پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: پیشنهاد احتمالی: پیشنهاد آمریکا، نقض قطعنامه 2231 و خلاف اصول منشور ملل متحد است.

وی اقدام آمریکای خودسرانه توصیف کرد.

رایزن شناسایی نیکاراگوئه با حمایت از برجام و قطعنامه 2231، تاکید کرد که باید اجرای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه داشته باشد.

وی از همه اعضا خواست تا از این پیشنهاد ضد ایرانی آمریکا، مخالفت کنند.

نمایندگی رایزن کوبا در سازمان ملل متحد هم با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: اکثریت شورای امنیت با ادعای آمریکا در مکانیسم ماشه مخالفت کرد. مجمع عمومی نمی تواند تصمیم بگیرد که با تصمیم دیگر سازمان ملل در تضاد باشد.

به نوشته پایگاه اینترنتی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، «ریچارد میلز» معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل در خصوص عدم تصویب منتخب این پیشنهادی آمریکا در بودجه سال 2021 این نهاد بین المللی ابزار تأسف کرد.

میلز در جلسه کمیته پنجم سازمان ملل متحد گفت: «ایالات متأسفانه اعضای این کمیته با بودجه بودجه هستند. [احیای کمیته تحریم های ایران] تصمیمی که مغایراصول سازمان ملل و ضد درخواست های روشن سازمان ملل بود ».

این دیپلمات های آمریکایی افزود: “علاوه بر این، در قبال درخواست ما برای استقرار مجدد تحریم های ایران در سازمان ملل و هیأت منتقدان که هردو در مقابله با تحریم ها از سوی ایران و ایالات متحده در مناطق مهمی هستند، پاسخی دریافت کردند که ما را نادیده گرفتیم. امید کرد».

میلز در ادامه گفت: «خطاب به آن را که به چالش کشیدن قدرت ایالات متحده در بازگرداندن تحریم ها علیه ایران وارد می شود، می گویم که برخی از آنها را به طور صادقانه از فرآیند تعریف شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کرده است. ».

نماینده واشنگتن در سازمان ملل روز چهارشنبه در جلسه تنظیم برنامه بودجه سال 2021 این نهاد بین المللی، افزودن بندهایی برای میسر شدن تحریم های سازمان ملل علیه ایران را پیشنهاد کرد.

میلز در توجیه این طرح گفته بود، واشنگتن نمی تواند از بودجه حمایت کند که تداوم “یهود استیزی و تعصبات ضد اسرائیلی” را موجب می شود و حق گرداندن تحریم ها علیه ایران را به رسمیت نمی شناسد.

وی افزود، آمریکا به بودجه سال آینده سازمان رای مثبت نمی دهد اما در خصوص کوتاهی این نهاد در مقام مسئولی که باید ساکت بماند و به همین دلیل خواستار رای گیری برای افزودن این مناظره است.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما