آموزش و پرورش: به مدارس را باز می کنیم

[ad_1]

خبرگاری تسنیم: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به چاقی 30 درصد و لاغری دیاد 6 درصد دانآآموزان گفت: باید ابتدا مدارس را باز کنیم.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه طرح کنترل وزن دانشآموزان اظهار کرد: آموزش و پرورش مسئول آموزش دانشآموزان است و باید آنها را در زمینه های مختلف تربیتی در کنار اینها یکی از جنبه های تربیتی دانشآموزان بدنی و مراقبت از سلامت آنها باشد.

وی افزود: امسال پروژه ملی بزرگی اجرا شد و همه دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفتند، این کار بر روی داده‌های ثبتی انجام شد و برای 13 میلیون و 290 هزار دانش‌آموز شاخص توده بدنی مشخص شد.

6 درصد دانش‌آموزان دچار سوءتغذیه می‌شوند

وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس نتایج به دست آمده 6 درصد دانشآموزان لاغر، بسیار لاغر و دچار سوء تغذیه هستند که نیازمند مراقبت جدیاند، 64 درصد دانشآموزان وزن طبیعی دارند و 30.1 درصد آنها اضافه وزن یا چاقی هستند.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه هم اکنون به داده های ارزشمندی دست یافته هایم که برای وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، صنایع غذایی و صدا و سیما به منظور افزایش اطلاعات خانواده ها بسیار مفید است، ادامه داد: برای دانش آموزانی که باید تغییر الگوی تغذیه داشته باشند. کند و آنها را راهنمایی و مشاوره می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای تمام دانآمه صادر می شود که وضعیت بدنی آنها را مشخص می کند و توصیه هایی را انجام می دهد که باید رعایت شود.

چاقی دانش‌آموزان 8 درصد افزایش داشت

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سال 95 حدود 21 درصد دانش آموزان چاق بودند و هم اکنون به 30.1 درصد رسیده است که 8 درصد افزایش داشته است، متذکر شده است: یکی دیگر از برنامه های ما تحرک است و در شبکه شاد و تلویزیون، برنامه هایی تدارک دیده شده است. شده است تا حالا که دانآآموزان نمی توانند به مدرسه بیایند در خانه تحرک داشته باشند.

وی افزود: هدف ما، سه درصد کاهش دانآآموزان تا پایان سال تحصیلی جاری است.

باید به مدارس را باز کنیم

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه من به عنوان متولی دستگاه تعلیم و تربیت آموزش‌های دور بودن دانش‌آموزان از مدرسه را به ستاد ملی تحقیقات اعلام کرده‌ام، گفت: مخمم خطرات دور ماندن از مدرسه بسیار زیاد است. سلامت روانی، اجتماعی و جسمی دانشآموزان به خطر میافتد و باید به مدارس را باز کنیم حتی با چند دانشآموز یا یک روز در هفته تا ارتباط دانشآموز با مدرسه حفظ شود. ستاد ملی جلسات صحبت های ما را شنید اما به دلایلی که می گویند آن را موکول کردند به فرصت دیگری که در دستور کار قرار گرفتن.

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

تماس با ما