مردم بدانند، دولت مقصر گرفتاری‌هایشان نیست

[ad_1]

اعتمادآنلاین نوشت: محمد سلامتی گفت: اصلاحطلبان در سالهای 92 و 96 کاری را انجام دادند که باید انجام شود. به همین دلیل در مدتزمانی که تا روز برگزاری انتخابات مانده است باید تمام هموغمشان باشد که پشتوانه مردمیشان را برای حضور پررنگ در پای صندوق رأی آماده کنند.

محمد سلامتی، فعال سیاسی اصلاحطلب، درباره انتخابات اصلاحطلبان درباره انتخابات اصلاحطلبان اظهار داشت: اصلاحطلبان در حالی که باید خود را آماده حضور در انتخابات 1400 کنند که پشتوانه مردمیشان تضعیف شده است. به هر حال دولتی که اصلاحطلبان کاملاً حمایتش کردند عملکرد خوبی داشته باشند و طی نرضایتی مردم به اوج رسیدند. البته نمی‌توان دولت را مسبب اصلی محدود کرد. به هر حال تحریم هایی که بیسابقه باعث شد در اقتصاد ایران گره های کوری ایجاد شود.

عضو کابینه دوران جنگ در ادامه سخنانش گفت: دولت همچنین کارهای مثبتی هم انجام می دهد که از آن جمله می توانم به مدیریت خوب شرایط محیطی اشاره کرد. درباره مسائل مثبت این چند سال همچنین می توانم به برجام اشاره کنم که مسئله لاینحل هست را حل کرد. با این حال ضعیف مفرط دولت در مدیریت مسائل اقتصادی هجمه هایی را روانه دولت می کند چرا که اگر دولتی بینش بهتری داشته باشد، حتی با وجود تحریم هم می توان از بروز این همه گرفتاری جلوگیری کند. در هر حال نارضایتی از دولت سرمایه اجتماعی اصلاحات را تضعیف کرد، اما اصلاحطلبان می تواند با تشریح شرایط مردم را از این اشتباه که “دولت مقصر صد درصد گرفتاریشان است” دربیاورند.

اصلاح‌طلبان در سال‌های ۹۲ و ۹۶ کاری انجام شد که باید انجام شود

او بیان کرد: درباره حمایت از جریان اصلاحات از دولتهای یازدهم و دوازدهم باید گفت، اصلاحطلبان در سالهای 92 و 96 کاری را انجام داد که باید انجام شود. به همین دلیل در مدتزمانی که تا روز برگزاری انتخابات مانده است باید تمام هموغمشان باشد که پشتوانه مردمیشان را برای حضور پررنگ در پای صندوق رای دهند و برای این مهم باید به توضیح مسائل و تبیین مشکلات بپردازند.

مشی شورای نگهبان رد اصلاح‌طلبان است

سلامتی ادامه داد: اصلاحطلبان قطعاً به این تصمیم رسیده است که دیگر از کاندیدای اجاره ای پرهیز کنند و بر این اعتقاد مصرار دارند که حتما باید با چهره اصلاحطلب در انتخابات 1400 وارد شوند. طبیعتا به همین منظور چهره های اصلاحطلب باید از همین حالا آماده شوند و اینطور نباشد که از رد صلاحیت قطعی حرف بزنند. در واقع آنچه مسلم است که مشی شورای نگهبان رد اصلاحطلبان است، اما آنها به این که مطالب زیادی از مردم را نمایندگی می کنند نمی توانند دست روی دست بگذارند. حالا اگر شورای نگهبان مثل همیشه از کاندیداتوری چهره های جبهه اصلاحات جلوگیری کند، دیگر بر اصلاحطلبان ایرادی نگرفت که «چرا انتخابات را جدی نگرفتند» چون همه میدانند که وظیفه را انجام می دهند و مانع از تراشیها می شوند که امکان کنش سیاسیانتخاباتی پیدا نکردند.

او سپس توضیح داد: جریان اصلاحات برجسته رقیب اصولگرا رجل در طراز ملی بسیار دارد که برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری از شایستگی کافی بهرهمند باشد و هر کدام به طرق مختلف می توانند حضوری بسیار جدی در رقابت های فضایی داشته باشند. اما هر اصلاحطلبی که تصمیم به کندیداتوری می گیرد حتما باید با برنامه باشد تا از این طریق به مردم بیان شود که برای کاهش کاستی ها و افزایش اطمینان عمومی چه کارهایی را در نظر می گیرد و همچنین برنامه ها را به خوبی تبیین می کند.

اقتصاد مسئله اول ایران است

این فعال سیاسی اصلاحطلب مطرح شد: مسئله اصلی کشور این است که اقتصاد ایران گره های کوری پیدا کرده و روزبهروز تنگناهای مردم را در زندگی روزمره میبینند. به همین دلیل دلایل رقابتهای انتخاباتی سیمین انتجمهوریاستجمهوری باید پرداختن به مککلات اقتصادی و نشان دادن نقشه راه برای عبور از مخازن مالی باشد. ک کُور مسائل سیاسی، دیپلماسی فرهنگی و اجتماعی هم دارد، اما تاکید موکد این است که اقتصاد مسئله اول ایران است.

او اضافه کرد: علاوه بر این، هرکسی که رئیسجمهوری شود باید این را داشته باشد که در کنار پایبندی به عقیده هایش با همه و سلیقه ها همکاری کند و همه قدرت های محوری را به خودش جذب کند تا بتواند از کل پتانسیل های موجود در آن استفاده کند. کشور عرضه شود. نکته مهم دیگر هم این است که هدف باید کار و تلاش باشد و از پرداختن به مسائل حاشیه های پرهیز و البته به همه احاد جامعه توجه شود.

محمد سلامتی در پایان گفت: هیچ چیز منکر تأثیرگذاری اصلاحات نمی‌شود.

[ad_2]

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما