داستان عجیب یک نامه

[ad_1]

«عزل موقت» شهاب‌الدین‌خادم از ریاست فدراسیون عزیز فوتبرال، همچنان داغترین موضوعی است که این روزها ورزش ایران را درگیر کرده است.

به گزارش اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، بعد از قطعی شدن تیم ملی به جام جهانی، در نامهای فوری خواستار تشکیل جلسه با رئیس فدراسیون و سپس با رأی گیری، تصمیم به عزل موقت رئیس جمهور گرفته شد. از این اتفاق که روز پنجشبه رخ داده بود خیلی نمیگذرد، ولی از آن روز تا به حال، بیشتر صحبت ها حول «عزل موقت» و تعیین سرپرست میچرخد و کمتر به دلیل اصلی کنار گذاشته شدن رئیس فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شده است.

از گوشه و کنار گزینه های متعددی درباره تصمیم اعضای هیئت رئیسه برای برکناری موقت رئیس، ولی به نظر می رسد مهم ترین دلیل آنها، آنطور که یکی از همین اعضا گفته است، نام های است از طرف فیفا که فدراسیون فوتبال و در رأس آن غلامرضا رفیعی، مشاور. حقوقی سابق این فدراسیون، مدعی شده است و سند سندنامه فدراسیون به نظر فیفا رسیده و حتی فیفا پیام تبریکی هم خطاب به فدراسیون فوتبال ایران فرستاده است.

احسان اصولی، یکی از اعضای فدراسیون فوتبال که از تغییرات صورت گرفته به هیئت رئیسه بعد از فدراسیون تبدیل شده است، بهتازگی با حضور در یکی از برنامه های تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکل عزیزی خادم بوده است، گفت: «همین دروغی بود که درباره چه چیزی بود. ارزیابی‌شده توسط فیفا گفته؛ این دروغ ما را به سمت مسائل بد و خطرناکی می‌برد».

در این میان در هفته های اخیر بارها مطرح شده است که آیا نامهایی که فدراسیون فوتبال ادعا می کند از طرف فیفا ارسال شده است و در آن پیام درخواست را مطرح کرده است، وجود خارجی دارد یا خیر؟ این موضوع است که احسان اصولی این بار در گفتوگو با خبرگزاری فارس به آن اشاره کرده و گفته است: «سؤالی که از رفیعی بهعنوان مشاور فدراسیون دارم این است که چرا نامهای که فیفا درباره اساسنامه به فدراسیون فوتبال زده دراختیار من عضو هیئت مدیره قرار نمیدهید؟ من و دیگر دوستان این موضوع را مطالبه کردیم، اما نامه به ما پیشنهاد نشست . من در جایگاه رسمی که مورد ارزیابی فیفا است آیا می توانم نامه را در اختیار داشته باشم، اما رفیعی مشاور فدراسیون نمی تواند را در اختیار داشته باشد؟».

درخواست برای مدنظر توسط چهره های مختلف، از سوی فدراسیون فوتبال بر اساس نامه نامشخص بیپاسخی ماند، ولی «شرق» با دستیابی به نام های که فیفا به انتشار فدراسیون فوتبال ایران فرستاده، برای اولین بار را منتشر می کند. این نامه در عین چندخطیبودن، دارای نکات مهمی است که پرداختن به خن خالی از لطف نیست.

برای شرایط بهتر، ابتدا ترجمه رسمی این نامه به استحضار مخاطب می‌رسسر:

«از: خانم ساره سولماله، مدیر ارشد بخش سازماندهی فدراسیون های ملی فدراسیون جهانی فوتبال
به: فدراسیون فوتبال ج. ا. ایران
موضوع: آخرین اطلاعات روزآمد – اسناد قانونی فدراسیون فوتبال جمهوری انلر، انلر، انلر، انلر، انر، انلر
تاریخ: ۲ فوریه ۲۰۲۲ (۱۳ بهمن ۱۴۰۰)

دبیرکل عزیز
حمیرا عزیز
تککر فراوان برای ارسال این اطلاعات و تبریک بابت عنوانی که با همکاری اعتبار ملیتان نائل شده است.
خواهشمند است برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تصویب قانون تیشنهادی برای ورزشهای آماتورهای آماتورزه های سوی مجلس، ما را در جریان موضوع قرار دهید.

در صورت نیاز به کمک در خدمت شما هستیم.
با احترام
ساره سولماله»

قبل از انتشار این نامه، بحث داغی بین نمایندگان مجلس با مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال یعنی غلامرضا رفیعی، مبنی بر محتویات این نامه صورت گرفته بود. رفیعی مدعی بود فیفا تبریک فیفا و نمایندگان مجلس میگفتند فیفا در همین نامه خواستار تصمیمیه مجلس هم شده است. حال، همان طور که مشخص است، دو طرف درست می‌گویند. فیفا به فدراسیون فوتبال ایران تبریک و خواسته که در جریان نظر مجلس هم قرار بگیرید.

اما این همان موضوعی است که به معضلی جدی شده و احسان اصولی از آن به عنوان یک «دروغ» نام برده و عزیزی‌خادم را به همین دلیل با نظر موافق دیگر اعضای هیئت‌رئیسه عزل کرده‌اند. موضوعی که در نامه منتشر شده مشخص است؛ که فیفا بهصراحت به فدراسیون فوتبال ایران بابتی که حاصل همکاری با مراجع ذیصلاح بوده است گفته شده است. پس، «تبریک» فیفا امری قطعی است. بخش دوم اما محل مورد بحث است. نمایندگان گویند فیفا اساسنامه مجلس را بررسی کرده و گفته است مجلس را می‌خواهد. این موضوع است که در این نامه به وضوح به آن اشاره نشده است. در واقع در این نامه عنوان نشده است که اساسنامه مورد بررسی قرار نگرفته است و حتی عنوان و نباید مادامی که ممکن است حاصل شود، اساسنامه مورد بررسی نیست. در کنار این موضوع، اصولا اگر فیفا، همکاری فدراسیون با رجوع ذیصلاح بر اساسنامه را مورد بررسی قرار دهد، چرا به فدراسیون فوتبال ایران «تبریک» گفته است؟

چه کسی را مخفی کرد؟

این ابهام موجود، تنها پرسش‌برانگیز در این میان نیست. زیرا ادعای احسان اصولی، یکی از اعضای هیئت رئیسه، نامه فیفا نه توسط مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال ارسال شده و نه فیفا، نامه را خطاب به رفیعی ارسال کرده است. دلایلی که در نامه مشخص شده، فیفا را خطاب به حسن کامرانیفر، بهعنوان دبیرکل و نامه حمیرا اسدی، رئیس دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال ارسال کرده است. نکته مهمتر، اما در نامهای بلند و سهصفحهای به فیفا، از سوی فدراسیون فوتبال ایران در روند روند اساسنامه است که آن نامه هم با امضای حسن کامرانیفر، دبیرکل کنونی فرستاده شده است. چه شد که چنین نامهایی به امضای دبیرکل فدراسیون فوتبال ارسال و خطاب به او داده شد، در اختیار اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار نگرفت و چرا اعضای هیئترئیسه از این موضوع بهعنوان یک دروغ بزرگ نام بردهاند؟

پشت پرده های در کار است؟

این نامهای چندخطی در روزهای اخیر تبدیل به بحرانی جدی در فوتبال ایران شده است، در نوع خود عجیبی است و ابهامات موجود در این زمینه را دوچندان می کند مینه را دوچندان می کند. در این میان این سؤال مطرح می‌شود که فدراسیون عزیزی‌خادم چه نفعی در «دروغ» گفتن و جبهه مخالف چه نفعی از «انکار» پذیرش اساسنامه از سوی فیفا می‌برند؟ ظاهرا فدراسیون در تلاش بوده است که قبل از مهلت قانونی فیفا برای پایه گذارینامه (10 اسفند) مدارک لازم را برای فیفا ارسال کند و ارزیابییه اساسنامه جدید را ایجاد کند.

آنها به همین دلیل و شاید به خاطر نمایندگان مجلس در تصویب این اساسنامه، با استناد به حکم دیوان عدالت اداری که فدراسیون فوتبال ایران را «آمادگی» نمیداند و در نتیجه آن را نهادی «غیردولتی» و «غیرعمومی» توصیف کرده، مدارک لازم را دارد. را به فیفا ارسال کرده است تا قبل از زمان نهایی، به فیفا اعلام کند اساسنامه جدید نیاز به نیاز را و حتمی به بررسی یک مجلس ایران نیست. فدراسیون فوتبال مدعی شده تغییرات مربوط به فدراسیون های آماتوری حتما باید به تصویب مجلس برسد، ولی چون فدراسیون فوتبال ایران پیشتر از فدراسیون های آماتوری خارج شده است، نیازی به این تصمیم نیست. از طرفی، استدلال آنها این است که بند دومی که فیفا در جریان تغییراتی در این زمینه در مجلس قرار می گیرد، فقط جنبه اطلاع رسانی دارد وگرنه این اساسنامه بررسی شده و مشکلی ندارد.

اما در مقابل این موضوع را مطرح کرده است که چگونه فدراسیون فوتبال ایران که تا پیش از این، به گواه مصاحبه های متعدد، خواستار بحرانیه فوراً مجلس بر این اساسنامه، پیشتر چنین اقدامی انجام نداده و یکباره سعی کرده با حذفکردن مجلس، به فیفا اعلام کند. اساسنامه تدوین شده است؟

این شرایط در شرایطی مشخص می‌شود که اصولاً پاسخی برای این سؤال پیدا شود که اگر فیفا با همان توضیحات و مدارک قبلی فدراسیون فوتبال، اساسنامه را بررسی کرده باشد، چه اطلاعاتی باید به عنوان اساسنامه بررسی شود؟ آیا جبهه مخالف است موفقیت در حصول قرار گرفتن نظرنامه جدید را که احتمالا با نامه نگاری قبلی به دست آمده است، به نام خودش بنویسد؟

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما