چرا «نامه» بحث برانگیز را منتشر نمی‌کند؟

[ad_1]

درباره عجایب فدراسیون فوتبال ایران در ۱۰ ماه گذشته به قدر ڛفایت دهوش شهوش مطلب ولی اگر قرار باشد به هیئت رئیسه این ماهها رجو تبدیل شود، باید عزل موقت »شهابالدین عزیزیخادم از سوی نمایندگان را برجسته کرد. این موضوع پس از آن صورت گرفت که اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آنها را «بازی» نمی‌دهد و با تیم مشاوران و نزدیکان، کارهای مربوط به فدراسیون را پیش می‌برد. شایعات شایع درباره تحرکات خارج از فدراسیون فوتبال برای رئیس جمهور موقت هم همچنان به قوت خود باقی است; ولی از آنجا که ظاهرا نهادی دلمغغولی برای رسیدگی به این موضوع نیست، این پرونده مسکوت مانده است.

دیگر موضوعات مهمی که در این بازه زمانی رخ داده است، مربوط به قانون اساسی فدراسیون فوتبال است که مانند کلافی سردرگم، در راهروهای فدراسیون، مجلس شورای اسلامی و احتمالا فیفا در حال دست به دست شدن فوتبال است. این یکی از آن ماجراهای پیچیده است که شاید بیش از یکی، دو تا پپت پرده در دل داشته باشد. فدراسیون عزیزیخادم در سه چهار ماه اخیر، همیشه با مطرح کردن این موضوع که برای تصمیم گیری نهایی این اساسنامه نزد فیفا به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، به ناگاه تغییر رویه داد و با روکردن بند و لایحهای قانونی، خبر داد که اساسنامه فدراسیون را تصویب کند. فوتبال نیازی به مجلس ایران ندارد و فیفا آن را به صورت مستقل پا، تد اتر. حتی کار به جایی رسید که غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال، خبر از نام های داد که فیفا آن را به فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرده است و بابت پیگیری تحلیل های تحلیل نامه فدراسیون فوتبال ایران “تبریک” گفته است. این چرخش و اعلام عدم نیاز به مشکلیه مجلس، به ناگاه ورق را برگرداند و عده ای از نمایندگان مجلسی که پیشتر نشان دل خوشی از فدراسیون عزیزیخادم داشتند، خبر نداشتند این نامه بند دومی دارد که در آن ذکر شده نیاز به این اساسنامه نیست. مجلس هم هست.

نهایتا اعضای هیئترئیسه و در رأس آن احسان اصولی، نماینده جدید فدراسیون فوتبال، از این گفت که احساس خطر کرده و ترسیده بلایی که سر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آمده، سر تیم ملی هم بیاید. این دست آخر به یکی از دها ایرادی تبدیل شد که از مدیریت عزیزیخادم گرفته و به عزل موقت او شد.

در آن زمان، مخالفان فدراسیون فوتبال تلاش زیادی برای دستیابی به متن نامه ارسالی فیفا به فدراسیون فوتبال دارد تا ثابت کند که اساسنامه نیاز به امر اسفند مجلس دارد، اما این محقق نشد تا در نهایت روزنامه «شرق» در تاریخ اول نامه متن متن باشد. جنجالی را برای اولین بار منتشر کرد. قبل از ادامه بحث، نیاز است تا متن آن نامه کوتاه شود.

«از: خانم ساره سولماله، مدیر ارشد بخش سازماندهی فدراسیون های ملی فدراسیون جهانی فوتبال
به: فدراسیون فوتبال ج. ا. ایران
موضوع: آخرین اطلاعات روزآمد – اسناد قانونی فدراسیون فوتبال جمهوری انلر، انلر، انلر، انلر،
تاریخ: ۲ فوریه ۲۰۲۲ (۱۳ بهمن ۱۴۰۰)
دبیرکل عزیز
حمیرا عزیز
تککر فراوان برای ارسال این اطلاعات و تبریک بابت عنوانی که با همکاری اعتبار ملیتان نائل شده است.
خواهشمند است برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تصویب قانون تیشنهادی برای ورزشهای آماتورهای آماتورزه های سوی مجلس، ما را در جریان موضوع قرار دهید.
در صورت نیاز به کمک در خدمت شما هستیم.
با احترام
ساره سولماله».

انتشار این نامه به پرسشهای موجود بیشتر دامن زد؛ چون این نامه دو کلمه کلیدی در دل دارد که کمتر توجهی به آن صورت گرفت.

«دستاورد» و «ورزش‌های آماتوری»

این نامه در پاسخ به نامهای سهصفحهای ارسالی از سوی فدراسیون فوتبال ایران به فیفا بود. آن نامه سهصفحهای، با استناد به بندها و مدارکی که پیشتر بهویژه در سال 86 تصویب شده، فدراسیون فوتبال را در زمره فدراسیون های “غیرآماتوری” معرفی کرده است. ، نیازی به حل مجلس ندارد و طبق مدارکی که ارسال شده نهایتاً از سوی فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده است که، چون فدراسیون فوتبال ایران “غیرآم” است، اساسنامه، ارزیابی دولت را دارد و منطبق بر قانون است.

این نامه در شرایطی از ایران فرستاده شد که فیفا تا 10 اسفند به فدراسیون فوتبال ایران مهلت داده بود تا مجلس را هم بگیریم. با این حال، ادعای رسمی وقت فدراسیون فوتبال ایران این بود که فیفا توضیحات و لوایح را پذیرفته و به همین دلیل به فوتبال ایران بابت «دستاوردی» که با مرجع ملی به دست آمده، گفته شده است.

بند دوم این نامه، اما بند بحثبرانگیزی است که اعضای هیئترئیسه به آن استناد می‌کنند و می‌گویند رئیس فدراسیون همه را نگفته و این موضوع نیاز به بررسی مجلس دارد. این مورد است که همان یکی، دو نماینده مجلس هم به آن اشاره کرده اند،. حال با بررسی دقیق‌تر همین بند، دوباره باید به کلمه «ورزش‌های آماتورسی» در همان بند، فیفا در جریان قوانین منظم با ورزشهای آماتوری در مجلس قرار گرفتن.

اینک موضوع در عین پیچیدگی، شفاف‌تر هم هست؛ آیا فیفا با استناد به مدارک ارسالی از سوی فدراسیون فوتبال مبنی بر غیرآماتوربودن فدراسیون فوتبال در ایران، پذیرفته شده است که نیازی به تصویب نامه در مجلس نیست؟ واژه تبریک و مفهومی که در همان بند گنجانده شده است، بهخوبی این مفهوم را تداعی می کند.

نکته بعدی که اگر فیفا آن بند را پذیرفته و بابتش تبریک گفته است، “در جریان قوانین مربوط به ورزشهای قرار گرفته اند” صرفا جهت اطلاع رسانی است و نمی تواند دلیل دیگری داشته باشد.

مکاتبه فدراسیون جدید با فیفا

نباید فراموش کرد که نامه منتشر شده، قبل از تاریخ 10 اسفند، انتهای فرصت فیفا به فدراسیون فوتبال، است. این به آن معنی است که طبق ادعای سابق، اساسنامه خطری فوتبال ایران را تهدید نمی کند. حالا با وجود آن پنج روز از ددلاین فیفا گذشته، اعضای هیئترئیسه ظاهرا نگرانی برای اساسنامه ندارند و با اتکا به این جمله که، چون فیفا میداند در فدراسیون فوتبال ایران تغییر شکل گرفته، در نتیجه فدراسیون مهلت بیشتر میدهد، از کنارش عبور کرده است. آن‌ها ادعا کرده‌اند که در این مسیر با فیفا مکاتباتی هم داشته‌اند ولی در این بین ابهام قبلی باقی مانده است. ابهامی که میگوید فیفا بندهای اساسنامه فدراسیون فوتبال و را پذیرفته و اعضای هیئترئیسه جدید فقط مغغول نهاییکردن آن به نام خود هستند. موضوع مهم در این شفافیت است. همانقدر که فدراسیون عزیزی‌خادم به شفاف عملنکردن است، این فدراسیون هم در اساسنامه تا به وضوح شفاف نبوده است.

در واقع با فیفا مکاتبه شده، اما الان خبری از انتشار نامه بحثبرانگیزی که ادعای جدید درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال را بررسی کند، نیست. در این بین، همان اولینی است که به فدراسیون قبلی وارد شده است که در این موارد مشخص شده است، به فدراسیون فعلی هم وارد شده است. اگر مکاتباتی صورت گرفته بهتر است جئئیات آن منتشر می شود تا مشخص شود کارهای مربوط به فدراسیون فدراسیون فوتبال در چه مرحله ای است. این موضوع می‌تواند به شفافیت بیشتر درباره هر دو فدراسیون منجر شود. اگر ادعای جدید مبنی بر عدم تشخیص تصمیم از سوی فیفا درست باشد که ناصحیح گفتن اعضای فدراسیون قبل روشن می شود; اگر هم غیر از این باشد، بیشتر از بازی با اساسنامه فدراسیون فوتبال روشن می شود. پس تا آن زمان، بهترین راه برای فرار از ابهام و ایهام، شفاف سازی است و حالا وقت آن رسیده است تا نامه های قدیمی که از آن بهعنوان مکاتبه با فیفا یاد می شود، منتشر می شود.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما