بازگشت به استقلال به لیگ قهرمانان آسیا؟

[ad_1]

باشگاه استقلال با توجه به رد مجوز حرفهای در مرحله بدوی از مجوز صدور مجوز فدراسیون فوتبال و تایید آن در مرحله استیناف، این پرونده را در سکوت خبری و به صورت محرمانه به دادگاه عالی ورزش CAS رسانده و روز پنجشنبه 28 بهمن ماه 1394 به این پرونده خواهد بود.

نکته جالبتوجه این است که به طور عالی به پرونده ها در دادگاه های معمولی تبدیل می شود و چنین زمان نزدیکی برای آن بسیار عجیب است. با وجود این، آبی ها موفق شدند با قید فوریت و با توجه به اینکه مسابقات لیگ قهرمانان هنوز درخواستی برای جلسه استماع و حل شدن در نزدیکترین زمان ممکن انجام شود که این درخواست پذیرش تصمیم گرفته شود.

مسئولان باگگاه استقلال بر استقلالر هستند که شاید شانس کیادی برای تغییر تصمیم قطعی نباشد، اما تا آخرین لحظه حق این باگگاه دفاع کنند. این امکان وجود دارد با توجه به تناقضات موجود و تصمیمات متضاد و متقابل به طور متقابل به بازارهای مستقل وارد شده است که دادگاه CAS را در نظر بگیرد. آبیها بر این اساس کلیه مستندات خود را به دادگاه ارائه داده و تا آخرین مرحله این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

گفته می شود نتیجه بررسی این پرونده نیز با توجه به فوریت موضوع اسفندماه ازسوی دادگاه عالی ورزش اعلام می شود.

استقلال در این پرونده از کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده است، بر این اساس که کلیه مستندات موردنظر کمیته حرفهای تشکیل فدراسیون فوتبال ایران را تهیه و ارائه داده است، هیچ قطعی قطعی وجود ندارد، مدارک را بر اساس زمانبندی و مهلت قانونی اعلام شده ازسوی کمیته تکمیل کرده و درخواست این است. باشگاه برای دریافت مجوز حرفه‌ای غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

در واقع ادعای مهم باشگاه استقلال در این پرونده مهلت تعیین شده از طرف فدراسیون فوتبال ایران است که به باشگاه ها جهت تکمیل مدارک با وجود این، AFC این مهلت را پذیرفته و مجوز حضور استقلال در آسیا را صادر نکرده است.

درخواست مورد ادعای استقلالیها بهنوعی می تواند ماهیت تصمیم صادر شود. از آسیا چه موضوعی بوده است؟

فرهیختگان

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما