ترک «جهان‌آرا» به روایت مولاوردی

[ad_1]

شامگاه شنبه هفته پیش، وقتی قسمت جدید برنامه “جهانآرا” با حضور دو میهمان زن آغاز شد تا “4 دهه سیاست گذاری زنان” در این برنامه و از طریق آنتن شبکه افق سیما مورد و بررسی قرار می گیرد، احتمالا حتی مجری جوان و دیگر سازندگان. این برنامه تلویزیونی هم نمی‌کردند که نه‌تنها آن شب‌ها برنامه‌های مورد بحث و متعاقب پرمخاطبتر را روی آنتن می‌فرستند، بلکه این بحث‌ها و چالش‌های بعد از آن، تا بیش از 10 روز بعد از آن، همچنان ادامه خواهد یافت و نه فقط این برنامه را تحتالشعاع قرار خواهد داد. , بر علاوه بر آن, بر بسیاری از رسانه های تصویری و غیرتصویری دیگر نیز اثر خواهد گذاشت.

به اعتماد، «جهانآرا گزارش» البته از برنامه‌های چالشی تلویزیونی است، اما این واقعیت غیرقابل انکار این برنامه تلویزیونی است، برنامه‌هایی که چالش‌های مربوط به برخی خاص از جناح راست است، باعث می‌شود که بحثی در این برنامه مطرح شود که سلیقه‌های خاص و خاص است. , احتمالا جز اینکه ببینند و بگذرند یا چندین وقت بنا بر شواهد و قرائن، در اقلیت راضی می کنند و اکثریت جامعه، ندیده از کنارش عبور می کنند، واکنشی به آن نمی دهند.

پرده اول؛ زنی در افق

اما آنچه ساعت 22 شنبه 2 بهمنماه روی آنتن شبکه افق رفت، به دلیل تصادفات عجیب از دو میهمان برنامه بر علیه چند نفر از زنانی که در دولت های پیشین به ویژه دولت های اعتدال، اصلاحات و فعالیت های سازندگی وجود دارند، به موضوع مورد بحث در مورد یکی از افراد مختلف تبدیل می شوند. شد و مشخصا در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نمود پیدا کرد.

این، اما تازه زنان ماجرایی بود و در ادامه شهیندخت مولاوردی، معصومه ابتکار و زهرا شجاعی به عنوان 3 نفر از زنانی که در دولت های اعتدال و اصلاحات مسئولیت معاونت ریاستجمهوری در حوزه یا سمت های مشابه را برعهده دارند، در بیانی های مشترک به آنچه از سوی یکی از میهمانان برنامه دوم برنمه دوم بهمنماه مطرح شد، واکنش نشان داد، بحث ها داغتر و داغتر شد.

پرده دوم؛ صحنه یک‌آرایی خطرناک

اما باز هم فروکش کرد و با آغاز هفته جدید، در حالی که “جهانآرا” دو نوبت در هفته و در روزهای شنبه و روی آنتن میرود، شامگاه دوشنبه قسمت جدید این برنامه با حضور دو چهره متفاوت به نمایش درآمد.

چهره هایی که البته حضورشان در این برنامه سیاسی تلویزیونی، به دلیل مسئولیت مهمی که در ادوار گوناگون در دولت های مختلف برعهده است، دور از انتظار نیست، اما از آنجایی که به جناح محبوب «جهانآرا» و سازندگان نزدیکی ندارند، نه فقط در این برنامه، بلکه حتی همین که به یک برنامه تلویزیونی دعوت شوند، دور از انتظار است. اما این‌بار اوضاع متفاوت بود.

شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی به عنوان دو نفر از شاخص های زنان در جریان اصلاحات به «جهانآرا» آمده بودند تا دستکم پاسخی بدهند به آن «اتهامزنی ها» و «دروغپراکنی هایی» که پیشتر از سوی میهمان یکی از قسمت های قبلی این برنامه مطرح شده بود. ناظران و اعتراض حاضران را برانگیخت.

پرده سوم؛ صحنه خطرناک ترک‌آرایی

“جهانآرا” در حالی که از مولاوردی و شجاعی برای پاسخگویی به تصادفزنیهایی که حدود 10 روز پیش از آن، ازسوی یک میهمان به نسبت ناشناس این برنامه گرفته شده بود، دعوت کرده بود که هنوز دقایقی از برنامه و چند کلامی از اظهارات میهمانان برنامه نگذشته بود. که یک میهمان تلفنی هم به برنامه اضافه شد.

میهمانی که پیشتر به طور حضوری و در غیاب مولاوردی و شجاعی، به آنهایی که مولاوردی و شجاعی دارند، برای دفاع از خود و شجاعی برای دفاع از خود و پاسخ به آن‌ها با 10 روز سختی در نهایت به تلویزیون می‌آیند، باز او نیز اینبار روی خط آمده است. همان موارد و موارد جز آن را مطرح کرد.

همین باعث شد که مولاوردی و شجاعی دست به اقدامی بزنند که کمسابقه و جنجالی بود، اما برای بیان اعتراضشان، وقتی عملاً امکان پاسخگویی به اقدامات را از دست داده، تنها راه حل بود.

آنها از صندلی هایشان برخاستند و در حالی که میهمان تلفنی دائماً به کار می برد و البته در عین حال می گفت گرم و صمیمی با مجری جوان، ابتدا مولاوردی و صحنه شجاعی را ترک کردند تا بدین ترتیب گفته شود که اسیر صحنه سازی های خطرناک نخواهند. شد!

پرده چهارم؛ شکایت از روسای جام‌جم و افق

این در حالی بود که ساعتی بعد نیز ایلنا از شکایت شهیندخت مولاوردی، معصومه ابتکار و زهرا شجاعی از رئیس صداوسیما، مدیر شبکه افق و یک نفر دیگر، به دلیل مسائلی که در «جهانآرا» گذشت، خبر داد.

شکایتی که علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره آن توضیحاتی داده و گفته است: «برنامه شب گذشته جهانآرا به یک کارشناس به نام خانم فاطمه شجاعی که من نمیدانم سوابق آنها چیست، تریبون داد که حرفهای غیرواقعی و واجد عناوین مجرمانه از قبیل افترا و نشر اکاذیب. بیان کننده.»

او ادامه داد: «ککایتمان از رئیس سازمان صداوسیما، مدیر شبکه افق و کارشناس برنامه است. شب گذشته آقایان آمدند اجازه پاسخگویی به خانمها مولاوردی و شجاعی بدهند، اما در اواسط کار، دوباره به این خانم که اظهارات نادرستی داشت، تریبون داد که موکلین ما خانمها ملاوردی و شجاعی جلسه را ترک کردند.

او که در عین حال گفته است «منتظر متن کامل حرفهای کارشناس دوم هم منتشر می شود تا بعدا او هم شکایت کنم» تاکید کرده است: «باید بگویم صدا و سیما با این رفتار نه فقط اجازه پاسخگویی را نمی دهد، بلکه عملکردها را تشدید کرد.»

مجتهدزاده همچنین لازم است موکلانش را “به این قضاوت در قضاوت قوه و بدون اغماض” عنوان کند که شهیندخت مولاوردی نیز در توضیحاتی که در این رابطه به دست داده است، از دیگر موارد این غائله پرده برداشته شده است.

پرده ششم ترک «جهان‌آرا» به روایت مولاوردی

شهیندخت مولاوردی که در این رابطه را در اختیارمان قرار داده است، از جمله گفته که او و زهرا شجاعی به هیچ عنوان قصد این را ندارد که استودیو را ترک کنند، اما پس از آن میبینند تنها پاسخ به حدود 5 دقیقه اعتراض آنها، قطع کردن. میکروفنهایشان از سوی تهیه کنننده برنامه و سکوت و طفره از پاسخگوی مجری برنامه است، به نشان اعتراض استودیو را ترک می کنند.

او همچنین گفته است: «خانم شجاعی تأکید می کند که این حقالناس است و نباید اسازه شود و از زمانی که ما کم شود و من هم این ن و ن را متذکر شوم. به هر حال نمی‌توان از فرصتی برای پاسخگویی به اختیارات در اختیارمان قرار داد، از ما سلب و در اختیار کسانی که همان قرار دهندگانی را که پیشنهادات را مطرح می‌کنند، نمی‌شود.

او همچنین تاکید می کند که در گفتگو با تهیه کنندگان “جهانآرا” پیش از پذیرش دعوت، آنها تاکید می کنند که بر مناظره نیست و تنها قرار است برنامه به شکل مصاحبه تهیه شود.”

مولاوردی همچنین میگوید: «این نیست و نمی‌شود کسی که به ما در یک برنامه کامل عملی را مطرح کند، حین پاسخگویی ما به کارها، بار دیگر از فرصتی برای پاسخگویی ما هم استفاده می‌کند و همان رفتار و همان عملکرد زن را تکرار کند. برنامه ای که از ما در برنامه قبلی دعوت نشده بود، منطقی در برنامه جدید فقط ما حاضر میشدیم.

اگر ما در آن برنامه از طریق تماس تلفنی در برنامه شرکت میکردیم، میشد این را پذیرفت که میهمان هم در این برنامه از طریق تلفن حاضر شد، اما از ما برای آن برنامه دعوت نشده بود.»

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما