سکته سفر در تعطیلات تعطیلات


سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور آمار مسافران در ایام شرح های گزارشی را منتشر می کند که در تعطیلات در حالت سکته گرفت، اما نمی شود و استان های شمالی با بیشترین میزان کاهش ترد در ورود و خروج مسافر در قرنطینه 15. روزه همراه بوده است.

گزارش دنیایاقتصاد، پس از اوج چشمگیر همهگیری کوید -19 در سراسر کشور و در وضعیت قرار گرفتن در تمام استانهای کشور، ستاد مدیریت مبارزه با مصرف بهمنظور کاهش مصرف با ایجاد محدودیتها، تردد بین استانها را ممنوع اعلام کرد و افراد از قرنطینه خانگی. که در ایام نوروز شده بود در حالت قرنطینه استانی قرار گرفتند.

با توجه به اینکه تا پیش از این با اعمال تعطیلات سفری خانوارها شرایط و آمادگی سفر بین استانی را فراهم میکردند با اجرای برنامه های جدید و قرنطینه 15 روزه که با جرایم سنگینی همراه با سفرهای خانوارها به سفرهای تفریحی با روند کاهشی ترد بین استانی بوده است. شده است.

بررسی ها نشان می دهد باتوجه به این قرنطینه 15 روزه، ترد بین استانی با کاهش 34 درصدی در مقایسه با دو هفته پیش از اعمال محدودیت ها همراه بوده است که دلیل اصلی سفرهای تفریحی آن روزهای محدودیت ها بوده است. اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متوسط ​​کشور در ایام محدود سفر، تردد روزانه بین استانی معادل یک میلیون و 52 هزار وسیله نقلیه بوده که در مقایسه با سال گذشته 36 درصد بوده است.

آمارهای ارائه شده این سازمان نشان می دهد که تعداد تردد روزانه تا پیش از شروع لیست ها و همچنین در مقایسه با سال های گذشته به حدود 6/1 میلیون تردد بوده است که این امر نشان دهنده کاهش سفر بین استانی در ایام خطوط جنگلی است که بازارهای گردشگری را به بازار عرضه می کنند. در سکته قرار داده است، اما به توقف کامل سفر تبدیل نشد.

این سازمان همچنین آمارهای ترد وسایل نقلیه بین استانی طی هفته سفر را اعلام کرد که مسافر آن در کل کشور حدود 7/14 میلیون تردد بین استانی صورت گرفته است که با توجه به رفتن و برگشت این خودروها بیش از 5/7 میلیون خانوار. در این قرنطینه ۱۵ روزه سفر بین استانی داشته‌اند.

نتایج این آمارها دو استان گردشگر شمالی یعنی مازندران و گیلان با کاهش مجموع تردد ورود و خروج به استان کاهش می یابد که نسبت به دو هفته پیش از اعمال محدودیت های سفر به ترتیب با کاهش 53 درصد و 49 درصد همراه بوده است که به طور متوسط ​​حدود 600 هزار است. خانوار به این دو استان شمالی سفر کرده اند.

استانهای قم، قزوین و گلستان نیز که یکی از پرترددترین استانهای کشور بهشمار میآیند در قرنطینه 15 روزه سفر بیناستانی با کاهش ورود و خروج نسبت به دوهفته پیش از محدودیتها همراه بوده است که این رقم کاهشی به ترتیب منفی 46 درصد، منفی 44 درصد و. منفی 41 درصد بوده است که در مجموع نزدیک به 6/1 میلیون خانوار در دو هفته تعطیلات تعطیلی در این سه استان تردد داشته است.

با توجه به محدودیت‌های سفر در استانی با دستور ستاد مدیریت مبارزه با افزایش با کاهش چشمگیر ترد خانوارها بوده است و بازار سفر تفریحی را در حالت سکته همراه داد، اما انتظار می‌رفت که این روند کاهشی داشته باشد و بیش از حد کاهش یابد. از ۷۰ درصد برسد.

اگر بهمنظور کاهش سفر و خروج از اوجگیری مجدد کوید -19 در کشور با ادامه روند سفرهای تردد بین استانی می توان به این روند کاهش سفر به ویژه های تفریحی را افزایش داد، اما باتوجه به آسیب بیشتر در بازار گردشگری و تجربه موفق دیگر کشورها در بازیابی و بازیابی ارتقای گردشگری داخلی می توان با بهره برداری از دو روش سفرهای محتاطانه را رونق بخشید و امکان احیای بازار را به تعطیلی کشاند که باعث تعطیلی بسیاری از کارها و در معرض خطر قرار دادن در این مکان شود، بهوجود آورد.

بحران بحران در کشور بیشترین آسیب را بر بخش گردشگری و صنایع دستی وارد کرده و ایجاد محدودیت ها در این بازار را در وضعیت کمای اقتصادی و موقعیت قرار داده است. بر این اساس متولیان گردشگری با ستاد مبارزه با سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط می توانند با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی با توجه به تجربه دیگران در احیای گردشگری، ابتدا افراد را به مسیرهای کوتاه داخلی استانی می کشانند و دیگران را نیز می توان با توجه به آنها دانست. به تغییر سفر گردشگران در دوران سفر به سوی طبیعتگردی و در فضای باز و بکر می توانم به رونق گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی و سفر با خانه های متحرک (کمپر و کاروان) پرداخت که نه تنها امکان سفر را برای خانوارها فراهم می کند، بلکه به احیا می پردازد. و رونق بازار گردشگری محلی و درآمدزایی و اشتغال در جوامع بومی و محلی ـشی ـن، ـن، محلی

در آسیای شرقی مانند ژاپن، چین و تایلند که در زمره گردشگران جهان می‌شوند که درآمدهای دریافتی از این محل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی این کشور است و با توجه به رکود گردشگری بین‌المللی به دلیل تغییرات سفر و ورود به بازارهای خارجی. این بازار بهمنظور جبران ها و تصمیم های اقدام به تشویق و ترغیب سفرهای داخلی کرده و بهمنظور جذب شهروندان خود را به سفرهای داخلی جذب می کند.

در ایران نیز محدودیت‌ها امری ضروری و ضروری است، اما با بهره‌گیری از تجربیات سایر سازمان‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولین و همکاری با نهادهای دولتی مرتبط در این حوزه و خصوصی می‌توان سفرهای امن را با پروتکل‌های بهداشتی کامل در طبیعت دام و روستاها فراهم کرد. کرد و به جبران حداقلی های وارد شده در بازار گردگگری بهویژه بازار گردگگری داخلی و پرداخت محلی.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم