اعمال شب و روز ۲۷ رجب; مبعث پیامبر اکرم (ص)فراروـ حضرت محمد در روز ۲۷ رجب به پیامبری مبعوث شدند. بعد از اینکه آیات الهی با وحی بر ایشان نازل شد، پیامبر مردم جاهل را که انسانیت از میانشان رخت بربسته بود و تعالیم پیامبران را فراموش کرده بودند، به خداپرستی و ترک کارهای جاهلیت دعوت کردند. بعثت سرآغاز دین اسلام و مقدمه برچیدن برچیتی از مهم ترین رویدادهای تاریخ بشریت است.

شب و روز مبعث دارای فضایل و کارهای زیادی است که در ادامه گگیدهای این اعمال تقدیم شما خواهد شد:

اعمال شب ۲۷ رجب

شب مبعث از شبهای مهم و بسیار ارزشمند است. برای این شب اعمالی به شرح ذیل ذکر شده است:
۱-غسل کردن

۲- خواندن نماز ۱۲ رکتی
بعد از اینکه نماز عشاء را خواند تا پیش از نیمه شب 12 رکت نماز به جای آورید، به این صورت که در هر رکت سوره «حمد» و یک سوره از سوره های کوچک را بخوانید، آنگاه در هر دو رکعتی که سلام نماز را دادید. ، بنشینید و هفت مرتبه سوره «حمد» و هفت مرتبه «معوذتین» (سوره فلق و ناس) و سوره های «توحید»، «کافرون» سوره «قدر»، «آیةالکرسی» را هر کدام از هفت مرتبه بخوانید، پس از آن دعا. را بخوانید:

«الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، اولم یکن له شریک فی الملک، اولم یکن له ولی من الذل، وکبره تکبیرا. یا عدتی فی مدتی، یا صاحبی فی شدتی، یا ولیى فى نعمتى، یا غیاثى فى رغبتى، یا نجاحى فى حاجتى، یا حافظى فى غیبتى، یا کافى فى وحدتى، یا أنسى فى وحشتى، أنت الساتر عورتى، فلک الحمد، وأثرنتى. ، فلک الحمد، وأنت المنعش صرعتی، فلک الحمد، صلی الله علیه و آله محمد وآل محمد واستر عورتی، وآمن روعتی، وأقلنی عثرتی، واصفح عن جرمی، وتجاوز عن سیئاتى فى أصحاب الجنة و عد الواصد الذى.

۳- خواندن زیارت حضرت امیرالمومنین

4- شیخ کفعمی در کتاب «بلد الامین» فرموده شب مبعث این دعا را بخواند:
وب اللهم انی اسئلک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیلة من الشهر المعظم، والمرسل المکرم، ان تصلی علی محمد وآله، وان تغفر لنا ما انت به منا اعلم، یا من یعلم ولا نعلم، اللهم بارک لنا فی لیلتنا هذه، التی. ، وبالمحل الشریف احللتها، اللهم فانا نسئلک بالمبعث الشریف، والسید اللطیف، والعنصرالعفیف.

ان تصلی علی محمد وآله، وان تجعل اعمالنا فی هذه اللیلة وفی سایر اللیالی مقبولة، و ذنوبنا مغفورة، وحسناتنا مشکورة، وسیئاتنا مستورة، و قلوبنا بحسن القول مسرورة، ورزاقنا من لدنک بالیسرم مدرورة، ورزاقنا من لدنک بالیسرم مدرورة. الیک الرجعی والمنتهی، و ان لک المات والمحیا، وان لک الاخرة والاولی، اللهم انا نعوذ بک ان نذل ونخزی، و انقدر نأتی ما عنه تنهی، اللهم انا نسئلک الجنة برحمتک، ونستعیار من، عنه من.
و نسئلک من الحور العین، فارزقنا بعزتک، واجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا، و احسن اعمالنا عند اقتراب اجالنا، واطلفت فی طاعتک وما یقرب الیک، و یحظی عندک، ویزلف لدیک اعمارنا، واحسن فی لاادک و تکالیع. من خلقک فیمن علینا، وتفضل علینا بجمیع حوائئنا للدنیا والاخرة.

وابدا بابآئنا وابنآئنا، وجمیع اخواننا المؤمنین فی جمیع ما سئلناک لانفسنا، یا ارحم الراحمین، اللهم انا نسئلک باسمک العظیم، وملکک القدیم، ان تسلی علی محمد وآل محمد، و ان تغفر لنا الذن لابظاظم. المکرم الذی اکرمتنا به، اول اشهر الحرم، اکرمتنا به من بین الامم، فلک الحمد یا ذا الجود والکرم.

وأسئلک به وباسمک الاعظم الاعظم الاعظم، الاجل الاکرم، الذی خلقته فاستقر فی ظلک، فلا یخرج منک الی غیرک، ان تصلی علی محمد واهل بیته الطاهرین، وان تجعلنا من العاملین فیه بطاعتک، سوئد اللهماهد، والامینک، لشفعلی. خیر مقیل، فی ظل ظلیل، وملک جزیل، فانک حسبنا ونعم الوکیل.

اللهم اقلبنا مفلحین منجحین، غیر مغضوب علینا ولا ضآلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم انی اسئلک بعزآئم مغفرتک، وبواجب رحمتک، السلامة من کل اثم، والغنیمة من کل بر، والفودس بالجنة الحارک، والنجاون. ، وَطَلَبَ اِلَیْکَ الطّالِبُونَ وَطَلَبْتُ اِلَیْکَ.

اللهم انت الثقة والرجآء، والیک منتهی الرغبة والدعآء، اللهم فصل علی محمد وآله، واجعل الیقین فی قلبی، والنور فی بصری، والنصیحة فی صدری، وذکرک باللیل والنهار علی لسانی، ورزقا واسعا، فارز لیق، ورزقا واسعا، غیر ممنون، واجعل غنای فی نفسی، ورغبتی فیما عندک، برحمتک یا ارحم الراحمین.

سپس به سجده بروید و صد مرتبه را ببینید:
«الحمد لله الذی هدانا لمعرفته، وخصنا بولایته، وفقنا لطاعته، ککرا ککرا»

پس سر از سجده بردارید و بررسی:
«اللهم انی قصدتک بحاجتی، واعتمدت علیک بمسلتی، وتوجهت الیک بائمتی وسادتی.
اللهم انفعنا بحبهم، واوردنا موردهم، وارزقنا مرافقتهم.
وادخلنا الجنة فی زمرتهم، برحمتک یا ارحم الراحمین »

اعمال روز ۲۷ رجب

روز بیست و هفتم یکی از آنهاست و روزی است که حضرت رسول به پیامبری مبعوث شدند و جبرئیل برای پیامبری بر آن حضرت فرود آمدند. برای این روز چند عمل به شرح ذیل ذکر شده است:
۱-غسل کردن

۲- روزه گرفتن
روایت شده که روزه گرفتن در این روز برابر با ۷۰ سال روزه گرفتن ثواب دار.

۳- صلوات فرستان

۴- خواندن زیارت حضرت رسول و امیرالمومنین

۵- خواندن نماز دوازده رکتی
به این صورت که در هر رکعت یک مرتبه حمد و سوره بخوانید و پس از پایان نماز هرکدام از سوره های «حمد»، «قل هو الله احد»، «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس» را چهار مرتبه بخوانید.
آنگاه چهار مرتبه بگوئید:
«لا إله إلا الله و الله ککبر و سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم».
و چهار مرتبه تنظیم:
«اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی لا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً»
و چهار مرتبه: «لا أُشْرِکُ بِرَبِّی أَحَداً»

۶- خواندن نماز ۱۲ رکتی
شیخ طوسی از جناب ابوالقاسم حسین بن روح روایت کرده است که در این روز دوازده رکعت نماز به جای آورید، به این صورت که در هر رکت سوره «حمد» و سوره هایی که آسان باشد، بخوانید و پس از گفتن تشهد و سلام بین هر دو. رکعت تنظیم:
«الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، اولم یکن له شریک فی الملک، اولم یکن له ولی من الذل، وکبره تکبیرا. یا عدتی فی مدتی، یا صاحبی فی شدتی، یا ولیی فی نعمتی، یا غیاثی فی رغبتی، یا نجاحی فی حاجتی، یا حافظی فی غیبتی، یا کافی فی وحدتی، یا أنسی فی وحشتی، أنت الساتر عورتی، فلک الحمد، وأنت المقیل عثرتی. ، فلک الحمد، وأنت المنعش صرعتی، فلک الحمد، صل علی محمد وآل محمد واستر عورتی، وآمن روعتی، وأقلنی عثرتی، واصفح عن جرمی، وتجاوز عن سیئاتی فی أصحاب الجنة وعد الصدق الدونذی کانوا یوع”
هریک از سوره های «حمد»، «قل هو الله احد»، «قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس»، «قل یا ایها الکافرون»، «انا انزلنا» و «ایةالکرسی» را هفتم، هریک از سوره های «حمد»، از نماز شدید. مرتبه بخوانید و هفت بار بیان: «لا إله إلا الله و الله اکبر و سبحان الله و لا حول و لا قوة إلا بالله و هفت بار هم بیان: الله الله ربی لا أشرک به شیئا».

۷- مستحب است دعای زیر خوانده شود:

یا من أمر بالعفو والتجاوز، وضمن نفسه العفو والتجاوز، یا من عفا وتجاوز عاف عنی وتجاوز یا کریم. اللهم وقد أکدى الطلب، وأعیت الحیلة والمذهب، ودرست الآمال، وانقطع الرجاء إلا منک وحدک لا شریک اللهم إنى أجد سبل المطالب إلیک مشرعة، ومناهل الرجعة لدیک مأسعة، وأبونکعلى. و للصارخ إلیک بمرصد إغاثة، وأن فى اللهف إلى جودک والضمان بعدتک عوضا منع الباخلین; ومندوحة عما فی أیدى المستثثرین، وأنک لاتحتجب عن خلقک إلا أن تحجبهم الأعمال دونک.

وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إلیک عزم إرادة یختارک بها وقد ناجک بعزم الإرادة قلبى، وأسألک بکل دعوة دعاک بها راج بلغته أمله، أو صارخ إذا نعمت علیه مکثّت، أفراط ملجّه، أوَسألک بکل دعوة دعاک بها راج بلغته أمله، أو صارخ إذا نعمت أغثت صرهخته. أو فقیر أهدیت غناک إلیه، و لتلک الدعوة علیک حق وعندک منزلة إلا صلیت علی محمد وآل محمد وقضیت حوائئی حوائئ الدنیا والآخرة.

وهذا رجب المرجب المکرم الذى أکرمتنا به أول أشهر الحرم أکرمتنا به من بین الأمم، یا ذا الجود والکرم فنسألک به وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأکرم الذى بیته من بین الأمم، یا ذا الجود والکرم فنسألک به وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأکرم الذى بیته من فاسق فلاهک فطى. ، وَالْآمِلِینَ فِیهِ بِشَفاعَتِکَ.

اللهم واهدنا إلی سواء السبیل، واجعل مقیلنا عندک خیر مقیل فی ظل ظلیل، فینک حسبنا و نعم الوکیل، والسلام علی عباده المصطفین وصلواته علیهم أجمعین اللهم وبارک لنا فی یومنا هذا،علم الذی. وَبِالْمَحَلِّ الْکَریمِ أَحْلَلْتَهُ

اللهم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم دائما تکون لک شکرا، ولنا ذخرا، واجعل لنا من أمرنا یسرا، واختم لنا بالسعادة الی منتهی آجالنا وقدت الیسیر من أعمالنا، وبلغتنا برحمتک أفضل آمالنا، انک على شعلى کل.

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances